Ambitiøst CO2-mål i 2025 skal sikre nødvendig klimakickstart

Vejen til et Danmark med 70 procent mindre CO2-udledning i 2030 går gennem et ambitiøst mål om at skære CO2 med 54 procent i 2025. 2025-målet skal lægges fast, inden den kommende politisk sæsons klimaforhandlinger går i gang.

Det er helt afgørende for at sikre, at vi kan holde det høje ambitionsniveau på klimaets vegne og sikre den nødvendige klimakickstart.

Sådan lyder det fra Radikale Venstre forud for partiets sommergruppemøde i denne uge.

Morten Østergaard, politisk leder for Radikale Venstre, siger:

"Valget sidste år var et fuldstændigt umisforståeligt signal fra danskerne til os politikere om at sikre klimahandling og at gøre det nu. Radikale Venstres altoverskyggende prioritet er at bekæmpe klimaforandringer. Vi ser det som den vigtigste opgave at løse den krise, som tager kontrollen fra os - både når landmænd ser marker og livsgrundlag tørre ind. Når Gudenåen står ind over danskernes dørtærskel og restauratører må lukke på grund af oversvømmelser. Vi skal skabe grøn tryghed for vores børn og børnebørn. Derfor vil det være helt meningsløst at skubbe de store beslutninger foran os og potentielt flere folketingsvalg ud i fremtiden."

At undgå det kræver, at et flertal forpligter sig på at sikre et ambitiøst mål allerede i 2025, mener Østergaard:

"Coronakrisen har vist, hvad politik kan, når Christiansborg har viljen. Vi har sat et ambitiøst mål i 2030. Men vi der er valgt nu, skal tage ansvar for, at vi finder løsninger, der bringer os mod et mål på 54 procent CO2-reduktion i 2025. En ambitiøs milepæl i 2025 for vores klimaindsats er simpelthen afgørende for, at vi kan sikre den nødvendige fart i den grønne omstilling og undgå fristelsen for at udskyde de væsentlige beslutninger."

Det ligger med klimaloven fast, at der politisk skal fastsættes et 2025-mål på baggrund af de anbefalinger fra Klimarådet, der kom i marts. Klimarådets beregninger viser, at hvis man går lineært frem mod 70 procent CO2-reduktion skal målet være 54 procent i 2025. Med klimaaftalen fra før sommer og uden yderligere tiltag, når Danmark en CO2-reduktion på 43 procent i 2025.

"Jo før vi reducerer vores klimabelastning, desto bedre er det selvsagt for klimaet. Og vi skal have sat landbruget og transporten i det grønne gear, teknologierne findes og langt de fleste af beslutninger ligger helt lige for. Derfor er der virkelig al mulig grund til at vi kommer så ambitiøst ud af starthullerne som muligt "siger Morten Østergaard

Klimaloven om 2025-mål

I aftale om klimaloven står der, at:

  • 2025-mål skal besluttes i 2020
  • Klimarådet først skal aflevere deres anbefalinger (er sket –  9. marts)
  • Fastlæggelse af 2025-mål skal ske ifbm. regeringens klimahandlingsplan.

Med andre ord, så lægger aftalen op til, at det er nu, at 2025-målet SKAL besluttes.

”For at sikre klimahandling på kort sigt er aftaleparterne enige om, at regeringen i 2020, efter at Klimarådet har afgivet anbefaling om et delmål for 2025, foreslår et indikativt delmål for 2025 i forbindelse med regeringens kommende klimahandlingsplan. Fastsættelsen af det indikative delmål i 2025 vil indgå i forhandlingerne om klimahandlingsplanen.”