Danske statsborgere i fangelejre i Syrien

Radikale Venstres hovedbestyrelse finder det uacceptabelt, at regeringen ikke holder Folketinget fuldt oplyst gennem relevante fora om efterretninger, der knytter sig til situationen om danske statsborgere i fangelejre i Syrien.

Hovedbestyrelsen opfordrer derfor Folketingets partier til at gøre det klart for regeringen, at spørgsmålet i sidste ende kan være afgørende for tilliden til de relevante ministre.

Vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse den 20. marts 2021