*|MC:SUBJECT|*
Genåbning med sund fornuft

Nedlukningen gør ondt! Mange steder og på mange mennesker. Uanset om man er erhvervsdrivende eller ung under uddannelse. Om det er fraværet af kunder eller den sidste skoletid sammen med kammerater. Det kan mærkes, og det sætter dybe spor. Jeg er dybt, dybt bekymret for alle de børn, unge og ældre, der mistrives og virksomheder, der bløder.
 
Derfor forstår jeg godt lysten til bare at give los. Åbne for alt og alle. Eller i det mindste for det *jeg* lige brænder for. Så må de andre vente. Men sådan kan vi ikke gå frem.
 
Vi risikerer at sætte alt det over styr, vi har kæmpet os så til: At holde smitten under kontrol og sundhedsvæsenet på benene. Vi er nødt til at have den sunde fornuft med og gå frem med forsigtighed: Både åbne, hvor eksperter og beregninger vurderer, det er forsvarligt - og samtidig ikke hurtigere eller mere end, at der er styr på tingene.
 
Derfor mener jeg også, det er den rigtige form for genåbning, vi nu har fundet frem til. Hvor vi får en langsigtet strategi for coronahåndtering, som vi har efterspurgt. Den skal gøre det klart, hvad vi kan regne med hvornår. Så vi kan få Danmark på sporet igen. Samtidig tager vi hul på en kontrolleret genåbning, hvor vi nu får regnet på en tidligere åbning af højskoler og efterskoler og de store skoleklasser. Og samtidig ses på øget fleksibilitet for åbning af erhvervslivet.
 
Det sidste, Danmark har brug for lige nu, er et politisk cirkus. Råbekonkurrencer bringer os ikke ét skridt videre. Coronaen er 100% ligeglad med, om vi formår at danne fælles front. Men lader vi splittelsen råde, er det kun epidemien, det gavner. Samling er så åbenlyst vores bedste våben.
 
Derfor bliver jeg også lidt træt disse dage. Ikke kun fordi vi sidder dag og nat med utroligt svære, vigtige beslutninger, der i sidste ende handler om liv og død; for mennesker, for Danmarks erhvervs- og kulturliv. Det er vores opgave, vores ansvar. Men træt fordi alt for mange på Borgen ikke gør, hvad de kan for at række ud og nå kompromisser, men vælger at grave grøfter.
 
Regeringen har en del på sin kappe. De burde have tilrettelagt en langt mere åben og inddragende proces. Men de borgerlige partier har godt nok heller ikke noget at lade nogen høre med uansvarlige ultimatummer, som først og fremmest skal tjene egen profilering.

Dette må og skal blive den sidste store nedlukning af vores samfund. Derfor er det afgørende, at vi lukker op på en måde, så vi ikke efterfølgende et tvunget til at lukke ned igen. Det burde røde og blå kunne samles om!
 
Lad mig høre, hvad du tænker om genåbningen og vejen frem.Med venlig hilsen 

Sofie Carsten Nielsen

Politisk leder, Radikale Venstre

 
Følg os på twitter Følg os på twitter
Følg os på facebook Følg os på facebook
Følg os på Instagram Følg os på Instagram
Radikale Venstre
Christiansborg Slotsplads 1
1240 København K
Tlf: +45 3337 4747
Email: radikale@radikale.dk
Afmeld nyhedsbrev