HVOR SKAL VI HEN?

Kære Danmark. Nu er det alvor. Vi står ved en skillevej. Valget handler om, hvilket samfund vi vil være.

Skal vi fortsætte med integrationsstop, børnefattigdom og vildsvinehegn? Med dobbeltstraf, grænsekontrol og visne klimaambitioner. Med burkaforbud, uddannelseslofter og symbol-øer til 759 millioner kroner. Og kagefejringer af menneskers ulykke.

Eller skal vi bringe Danmark i en ny retning?

Hvor vi holder fast i vores værdier fremfor at gå på kompromis. Hvor vi finder rigtige løsninger på virkelighedens problemer fremfor mere symbolpolitik. Og hvor vi leder med håb og mod fremfor straf og tvang.

GRØN, FRI, STÆRK

Vi radikale kæmper for en ny retning. Mod et grønnere, friere og stærkere Danmark.

For selvfølgelig kan i morgen blive bedre end i går. Hvis vi vil.

Vi vil gøre Danmark grønnere. Erstatte vissengrønne ambitioner og sort snak med nye ambitiøse skridt i den grønne omstilling. Sætte et ambitiøst og forpligtende klimamål og lede verden, når biler og landbrug skal gøres grønt.

Vi vil gøre Danmark friere. Stoppe med at diktere, hvem du må gifte dig med, hvilket tøj du må gå i, og hvordan vi skal hilse på hinanden. Og i stedet bringe antallet af fattige børn ned. Skabe råd til at give vores børn en bedre opvækst. Og investere i uddannelse, der sætter mennesker fri, fremfor at bygge lofter og skære ned.

Vi vil gøre Danmark stærkere. Give integrationen et skub fremad fremfor at sætte den i stå. Så vi lever sammen i stedet for hver for sig. Samarbejde mere i Europa fremfor mindre. Uden forbehold. Og aldrig luske i fodsporet på det britiske Brexit-kaos.

EN NY RETNING

Tør vi, kan vi. Sætte en ny retning for Danmark. Og bringe troen på fremtiden tilbage.

Men det kræver et opgør med statsministerkandidater, der tillader, at Dansk Folkepartis symbolpolitik graver grøfterne i vores samfund dybere og dybere. Når deres symbolpolitik blomstrer, visner vores tryghed. Det er derfor, vi radikale efter et valg kun støtter en ny regering, der gør sig uafhængig af Dansk Folkepartis politik.

For os er det ikke nok bare at få en ny regering. Vi insisterer på en ny retning for Danmark.

Fremad!