Radikale Venstres nye folketingsgruppe fordeler ordførerskaber

Radikale Venstres 16 medlemmer store og nyvalgte folketingsgruppe har konstitueret sig og fordelt ordførerskaber.

Politisk leder Morten Østergaard udgør sammen med stedfortrædende politisk leder Sofie Carsten Nielsen gruppeledelsen. Sofie Carsten Nielsen bliver derudover finansordfører.

Nedenfor er den fulde ordførerliste

Morten Østergaard: Politisk leder

Sofie Carsten Nielsen: Stedfortrædende politisk leder, finansordfører

Andreas Steenberg: Udlændingeordfører, indfødsretsordfører, transportordfører

Anne Sophie Callesen: Ungdomsuddannelsesordfører, udviklingsordfører, familieordfører

Ida Auken: Klima-, energi- og forsyningsordfører, it-, tele- og teknologiordfører

Jens Rohde: EU-ordfører, ordfører for nordiske anliggender, medieordfører, boligordfører

Kathrine Olldag: Skatteordfører, kommunalordfører

Katrine Robsøe: Integrationsordfører, erhvervsordfører, ordfører for videregående uddannelser

Kristian Hegaard: Retsordfører, ordfører vdr. § 71-tilsynet, etikordfører

Lotte Rod: Børne- og undervisningsordfører, forebyggelsesordfører, ordfører for offentlig innovation

Marianne Jelved: Skoleordfører, ordfører for frie skoleformer, folkeoplysningsordfører, kirkeordfører

Martin Lidegaard: Udenrigspolitisk ordfører, forsvarsordfører, ordfører vdr. Grønland og Færøerne, ordfører vdr. Arktis

Rasmus Helveg Petersen: Socialordfører, fiskeriordfører, landdistriktsordfører

Samira Nawa: Beskæftigelsesordfører, ligestillingsordfører

Stinus Lindgreen: Sundhedsordfører, psykiatriordfører, ældreordfører, forskningsordfører

Zenia Stampe: Miljø-, natur- og fødevareordfører, kulturordfører, grundlovs- og menneskerettighedsordfører

For spørgsmål kontakt pressemedarbejder Karoline Graulund Nøhr på 6162 5464 eller rvkagn@ft.dk