Første skridt i en ny retning. Fremad.

Det mener vi om....

Klima og energi

Miljø og natur

Skole og dagtilbud

Unge og uddannelse

Sundhed og psykiatri

Integration

Asyl og flygtninge

Europa

KLIMA

Hvad fortæller vi vores børn, når de spørger os, hvad vi gjorde for at bremse klimaforandringerne? Trækker vi på skuldrene, eller fortæller vi dem historien om, hvordan vi først gjorde vores energi grøn – og derefter gjorde det samme med bilparken og landbruget?

For årtier siden turde Radikale Venstre drømme stort om en 100 pct. grøn energisektor. Med energiforligene i 2012 og 2018 når vi i mål. Nu vil vi gøre det samme med transport og landbrug. Vissengrønne ambitioner og sort snak skal forvandles til et grønt Danmark, der viser vejen for verden.

UDFORDRINGEN ER:

 • Danmarks grønne omstilling går for langsomt. Regeringens samlede klimaindsats vil sænke hastigheden i den grønne omstilling til en fjerdedel af det nuværende tempo, ifølge Klimarådet.
 • Der er ingen ambitiøse initiativer sat i gang for at få en grøn omstilling af vores transport. Der mangler en plan for flere elbiler, og investeringerne i den offentlige transport er blevet bremset i den forgangne valgperiode. Imens er store biler blevet billigere og udledningerne stiger.
 • Landbruget står i dag for 20 procent af Danmarks CO2-udledning. Det kræver en stor omstilling af landbruget. Det kan ikke gøres med at købe aflad med CO2-kvoter.
 • Klimaforandringerne skaber nye flygtningestrømme. Alene i 2017 var der flere flygtninge i verden som følge af ekstremt vejr end af alle krige tilsammen.

GRØN TRANSPORT, FLERE VINDMØLLER OG OMLÆGNING AF LANDBRUGET

 • Vi vil sætte fart på den grønne omstilling. Målet for Danmarks CO2-reduktion skal hæves, så vi når en reduktion på 60 pct. i 2030.
 • Vi vil opføre 3 ekstra havvindmølleparker inden 2030 udover de 3, som allerede er aftalt. Vi får brug for enorme mængder strøm, når biler bliver elektriske og strømmen bliver lavet til brændstof til lastbiler og skibe.
 • Vi vil have 1 million grønne biler i 2030. Vi vil hæve afgiften på sorte biler og sænke den på de grønne og stoppe salget af rene benzin- og dieselbiler i 2025. Vi vil pensionere registreringsafgiften, så biler beskattes efter, hvor meget de forurener.
 • Vi vil indføre CO2-betaling for flyrejser. Så grønne flyselskaber får en fordel, mens de sorte får motivation til at omstille sig. Pengene skal gå til at forske i fremtidens grønne fly samt at rejse skov i Danmark, som optager CO2.
 • En ambitiøs omlægning af det danske landbrug skal være det nye klimaeventyr. Dårlig landbrugsjord skal blive til god skov, flere græsarealer, mere natur og dyreliv. Sådan kan vi vise verden, hvordan landbruget kan producere høj kvalitet og samtidig være i klimabalance.

MILJØ OG NATUR

Hvad er vigtigst at passe på – landbruget eller drikkevandet? Bilisterne eller den rene luft? Vi radikale står fast på, at Danmark ikke kan tage sit rene vand, sin rene luft og vores mangfoldige natur for givet.

Derfor er vi klar til at omlægge vores landbrug, så vi beskytter natur og klima – og aldrig bliver et land, hvor vi er tvunget til at drikke vand fra flaske. Vi vil have de sorte biler ud af byen og tage afgørende skridt mod at blive et samfund, der ikke smider væk, men genbruger materialer igen og igen.

UDFORDRINGEN ER:

 • I Danmark drikker vi ubekymret vores grundvand direkte fra hanen. Men alene indenfor ét år har man fundet tre bekymrende stoffer i vores drikkevand. Stoffer, vi ved, giver kræft, har effekter på forplantningsevnen og giver misdannede fostre.
 • Luften i vores byer slår folk ihjel, og danskerne mister gode leveår af at indånde luften i vores byer. Hvert år dør over 3.000 danskere af luftforurening – bl.a. fra forurenende biler.
 • Naturen og biodiversiteten er under pres. Arter forsvinder fra den danske natur. Hvis ét led i naturens system forsvinder, så risikerer det at have store konsekvenser andre steder i vores økosystem.

REN LUFT-ZONER, BESKYT VORES DRIKKEVAND, MERE NATUR

 • Vi vil have ren luft-zoner i byerne, hvor forurenende biler ikke længere skal have lov til at køre. Vi vil have 1 mio. grønne biler inden 2030. Og vi vil stoppe for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2025.
 • Vi vil fortsætte kampen for at beskytte vores drikkevand. I december 2018 fik vi efter lang tids kamp endelig presset regeringen til at forbyde sprøjtning lige ovenpå vores drikkevandsboringer. Nu skal vi tage næste skridt og stoppe med sprøjtning alle de steder, hvor der dannes drikkevand.
 • Naturen skal have mere plads. Vi vil bevare de åbne, danske kyster. Vi vil have 10 vilde naturreservater, hvor naturen har førsteret. Alt for mange steder bliver naturens behov nedprioriteret.

SKOLE OG DAGTILBUD

Hvordan klæder vi bedst vi vores børn på til at møde livet og opdage verden? Med test, stopprøver og en fast plads i den sorte skole? Eller med en tryg start i de første år og en skole, der har råd og rummelighed til at give alle børn en varieret skoledag med bevægelse og aktiviteter i lokalsamfundet?

For Radikale Venstre starter det med pædagoger nok i vores dagtilbud og fortsætter med en skole, hvor der er plads til forskellighed, og hvor børn lærer at tænke selv, forstå verden og sige deres mening højt.

UDFORDRINGEN ER:

 • Der er ikke pædagoger nok til at levere den kvalitet og omsorg, der skal til. Pædagoger skal ikke stå alene med op mod 17 børnehavebørn i lange perioder, sådan som flere oplever i dag.
 • Folkeskolen har hverken ressourcer eller albuerum nok til at skabe den skole med en varieret skoledag, opmærksomhed på det enkelte barn, som vi drømmer om, og for mange læreruddannede vælger folkeskolen fra.
 • Test, trit og retning er gået for vidt. Gennem kontrol og nationale test presses børn og lærere ind i en form, som giver mindre plads til ideer og nysgerrighed. Det skaber en usund præstations- og perfekthedskultur.

FLERE RESSOURCER, MERE FRIHED, FÆRRE TEST

 • Vi vil ansætte 4.500 flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver, så alle børn har adgang til uddannede voksne. Derudover vil vi styrke pædagoguddannelsen med både timer og praksiserfaring og give alle dagplejere en grunduddannelse.
 • Vi vil give folkeskolen et varigt ressourceløft på 1 mia. kr. årligt, og skolerne skal selv bestemme, hvordan pengene skal bruges til at løfte kvaliteten.
 • Vi vil afskaffe de obligatoriske nationale test og gøre dem frivillige for lærerne. Børn skal ikke testes på samlebånd.
 • Vi vil have skoler med frihed til at være forskellige og til at indrette den bedste undervisning og skoledag ud fra de lokale forhold. De kommunale forvaltninger skal ikke binde skolerne ind i standarder og kontrol, men give dem frihed til at tilrettelægge den åbne skole og en varieret skoledag.
 • Vi vil gøre læreruddannelsen til en af landets mest søgte uddannelser og løfte den til en femårig uddannelse på kandidatniveau.

UNGE OG UDDANNELSE

Skal det fortsat være erhvervsskoler, gymnasier og videregående uddannelser, der skal mærke sparekniven, fordi biler skal gøres billigere, og der ønskes mere paskontrol ved grænsen? Eller er det netop de unge, vi skal bruge flere penge på, så alle får mulighed for at tage en god uddannelse – uanset hvor i livet man er, eller hvor i landet man bor?

For Radikale Venstre er uddannelse vejen til frihed. Derfor vil vi investere i stedet for spare.

UDFORDRINGEN ER:

 • Besparelser år efter år kvæler langsomt vores uddannelsessystem. Kvaliteten daler, og der er færre timer, færre undervisere og mindre tid til feedback og vejledning.
 • Der bliver længere mellem uddannelsestilbuddene rundt om i landet, og en række ungdomsuddannelser er i stor risiko for at lukke.
 • Uddannelsesloftet og andre snærende bånd fylder i uddannelsessystemet. Flere karakterer og en usund præstationskultur gør vores unge syge.
 • Det er blevet sværere at skabe internationale studie- og forskningsmiljøer på højt fagligt niveau. Engelsksprogede uddannelser bliver lagt under loft og tvinges til at lukke. Og vilkårene for de studerende, som gerne vil rejse ud, forringes.

INVESTERINGER, AMBITIONER OG HØJ KVALITET

 • Vi vil annullere regeringens årlige besparelser. Så timetallet ikke barberes ned, og så der er reel plads til fordybelse og ret til feedback.
 • Vi vil afskaffe uddannelsesloftet og loftet over internationale studiepladser.
 • Vi vil oprette flere studiepladser uden for de største byer og give alle danskere en uddannelseskonto til uddannelse hele livet, så flere har adgang til mere uddannelse.
 • Vi vil mindske karakterers betydning og indføre nye optageformer.
 • Vi vil sikre, at vi har internationale studiemiljøer, at vi kan tiltrække de dygtigste talenter fra hele verden, og tilskynde til at mindst halvdelen af alle danske studerende rejser ud under deres studier.

SUNDHED OG PSYKIATRI

Hvordan skaber vi et sundhedsvæsen, der gør os raske, når vi er syge – og hvor vi oplever at blive set og hørt, som de mennesker vi er med alle vores forskelligheder? Ved at starte et stort, unødvendigt reformeksperiment? Eller ved give medarbejderne mere frihed og vise dem større tillid? I Radikale Venstre mener vi ikke, at tiden er til store reformer og omstruktureringer. Vi vil meget hellere give sundhedspersonalet mere tid med patienterne og flere kollegaer.

UDFORDRINGEN ER:

 • Der mangler læger overalt i Danmark. Det giver utryghed for dem, der har brug for hjælp, og det er uacceptabelt i et velfærdssamfund, der bygger på fri og lige adgang til sundhedssystemet.
 • I dag er der patienter, som falder gennem systemet, når de fx overgår fra behandling på regionens sygehus til rehabilitering i kommunen. Det gælder særligt de patientgrupper, der i forvejen er mest sårbare.
 • Selvom danskernes forventede levealder stiger, sker stigningen primært for dem, der i forvejen lever længst.
 • Børn og unge mistrives som aldrig før. De er præstationsramte og føler sig utilstrækkelige. De kæmper med psykiske problemer eller får konstateret alvorlige psykiske lidelser.

NÆRHED OG NÆRVÆR

 • Vi vil oprette flere pladser på medicinstudiet, forbedre muligheden for delepraksis og for adgang til lægepraksis uden køb, og gøre det lettere at hente udenlandsk arbejdskraft ind til ubesatte stillinger. Så alle har adgang til en læge, uanset hvor i landet de bor.
 • Vi vil bevare regionerne og styrke sundhedsvæsenet, som vi kender det. Problemer med usammenhængende behandlingsforløb løses ikke med en ny struktur. Det løses ved at forbedre den eksisterende sammen med dem, der hver dag arbejder i sundhedsvæsenet.
 • Vi vil give udsatte patienter mulighed for at få en behandlingsvejleder. Det skal skabe bedre sammenhæng og tryghed for de patienter, der er i dag falder mellem to stole i systemet.
 • Vi vil hæve prisen på cigaretter markant, forbyde synligt tobakssalg og sætte en stopper for afgiftssænkelser på alkoholsodavand, øl og vin.
 • Vi vil give alle unge adgang til gratis psykologhjælp og styrke den pædagogisk-psykologiske rådgivning, så ingen børn, der mistrives, overses og efterlades.
 • Vi ønsker flere alternativer til medicin, så mindfulness og terapeutiske programmer kan supplere eller erstatte medicin i overgangen fra behandling til hverdag.

INTEGRATION

Hvordan skal vi leve i Danmark? Hver for sig eller sammen? Vi radikale går ikke ind for fri indvandring. Men vi siger klart, at integration er bedre end isolation, og at klare krav er bedre end straf og symbolpolitik.

Siden 2015 har Danmark valgt at lovgive om, hvordan vi må gå klædt, og hvordan vi skal hilse på hinanden. Vi vil droppe stramningerne og finde løsninger: Blande skoler så vores børn mødes på tværs af skel fra barnsben. Og få voksne ind på en vej, der leder til arbejde. 

UDFORDRINGEN ER:

 • Et såkaldt paradigmeskifte med mål om at hjemsende velintegrerede borgere, dobbeltstraf i udsatte boligområder og krav om nedrivning af gode boliger er gift for integrationen.
 • For mange indvandrere og flygtninge står uden for arbejdsmarkedet. Det gælder særligt kvinder, som er kommet hertil som voksne.
 • Vi lever for opdelt i stedet for at leve sammen på kryds og tværs. Det skader vores tillid til hinanden og avler utryghed, når børn med forskellige baggrund ikke går i skole med hinanden, og når boligområder med mange indvandrere samtidig er socialt udsatte.
 • Banderne har for godt fat i de udsatte boligområder og må ikke lykkes med at lokke den næste generation ind i kriminalitet.

BLANDEDE SKOLER, FLERE MULIGHEDER, STOP FOR BANDER

 • Flygtninge skal i gang med at arbejde fra dag 1. Allerede i asylsystemet skal vi afklare, hvad folk kan, og give adgang til arbejdsmarkedet. Og indvandrere, som har siddet i årevis på kontanthjælp, skal i gang med arbejde eller uddannelse.
 • Vi vil pålægge kommuner og regioner at sikre en blandet sammensætning af børn og unge i daginstitutioner, skoler og gymnasier, så de afspejler befolkningen.
 • Unge, som er født og opvokset i Danmark, skal anerkendes som danske: Har man bestået folkeskolens afgangsprøve og afholdt sig fra kriminalitet, skal man have dansk statsborgerskab i 18 års fødselsdagsgave.
 • Integrationsydelsen skal afskaffes. Den skaber fattigdom og betyder, at familier i Danmark må leve på et eksistensminimum. Det gør intet godt for integrationen, at børn vokser op i fattigdom. Tværtimod.
 • Integrationsvurderingen af børn skal fjernes, så vi ikke længere ser, at børn ned til 8 år nægtes at bo i Danmark med deres forældre, fordi reglerne siger, at de har større tilknytning til et andet land.
 • Vi vil droppe tiltag, som giver borgere i udsatte boligområder ringere rettigheder end andre.

ASYL OG FLYGTNINGE

Hvordan får vi kontrol med tilstrømningen til Danmark? Med flere grænsebomme ved Kruså eller fælles modtagelse og fordeling af flygtninge i Europa?

Radikale Venstre vil droppe smykkeloven, asylnødbremser og grænsebomme. For symbolpolitikken virker ikke. Vi vil droppe stramninger og finde løsninger. Investere i Afrika, så færre må flygte for at leve. Og sammen med vores naboer tage imod flygtninge og migranter i fælles lejre i Nordafrika, så migranter kan sendes hjem, og flygtninge fordeles mellem os.

UDFORDRINGEN ER:

 • Danmark og Europa er ikke rustet til nye flygtningekriser. En grænsebom ved Kruså hindrer ikke en eneste flygtning i at søge asyl. Der er behov for langsigtet og fælles handling i Europa.
 • Danmark svigter FN’s kvoteflygtningesystem. Kvotesystemet er grundlæggende den ordnede løsning, alle ønsker sig, hvor de svageste får hjælp først, og hvor landene modtager flygtninge under ordnede forhold. Det system skal vi fremme, ikke svække.
 • Smykkelov, fattigdomsydelser, paradigmeskiftet mv. er gift for integrationen.
 • Børnene på Udrejsecenter Sjælsmark lider. Det er skadeligt for børn at bo på Sjælsmark i en uafklaret situation i mere end 14 dage. Det har vi fagfolks ord for. Den danske stat skal ikke stå i vejen for, at børn kan have et almindeligt og trygt familieliv.

FÆLLES LØSNINGER OG VÆRDIG BEHANDLING AF FLYGTNINGE

 • Der skal være styr på tilstrømningen af flygtninge. Flere danske kræfter skal investeres i de fælles løsninger, der giver tryghed: Grænsekontrol ved EU’s ydre grænse, fælles håndtering af flygtninge og migranter – med fælles lejre i fx Nordafrika og bedre aftaler med afrikanske lande. Vi vil arbejde for, at alle ansøgninger om asyl skal ske til EU i stedet for til Danmark, og at Danmark herefter kan modtage flygtninge under ordnede forhold efter en aftalt EU-model.
 • Grænsekontrollen skal afskaffes, så ressourcerne kan bruges mere fornuftigt. Hvis Danmark skal udføre grænsekontrol, skal det være som bidrag til EU’s grænseagentur, Frontex, fordi det er her, det nytter.
 • Flygtninge skal i gang med at arbejde fra dag 1. Allerede mens asylsagen behandles, skal vi afklare, hvad folk kan og give adgang til arbejdsmarkedet. Til gengæld skal fattigdomsydelserne afskaffes.
 • Danmark skal tage imod kvoteflygtninge igen. Som minimum tilbage til de 500 om året, som hidtil. Desuden skal vi sætte en stopper for, at kvoteflygtninge, som allerede er her, kun skal have midlertidigt ophold.
 • Børnefamilierne skal ud af Sjælsmark. Vi kan ikke acceptere, at børn vokser op under kummerlige forhold som på Sjælsmark. Så længe familierne stadig er der, bør de som minimum have lov at lave deres egen mad.

EUROPA

Hvad gør vi med de problemer, vi ikke kan løse selv? Vender ryggen til eller finder fælles løsninger sammen med vores naboer?

Radikale Venstre vil bekæmpe klimaforandringer, migrationsstrømme, banker der svindler, og IT-giganter der fusker med vores data. Det er naivt at tro, at vi kan undvære et stærkt europæisk samarbejde i den verden, vi lever i.

EUROPA ER UDFORDRET

 • Stærke kræfter i både Danmark og Europa kæmper for at svække Europa. Det forpligtende fællesskab og de fælles værdier, som EU bygger på, kan ikke tages for givet i en verden med Trump, Putin og højrenationale kræfter, som arbejder for at svække det europæiske fællesskab.
 • EU løser ikke de virkelige problemer godt nok i dag. Der er brug for at sætte massivt og fælles ind for at håndtere flygtninge og migration, investere i grøn omstilling og bekæmpe skattesnyd. Margrethe Vestagers kamp mod tech-giganterne har vist, at EU kan.
 • Danmarks forbehold står i vejen for, at vi kan skabe bedst mulig sikkerhed. Når kriminalitet og terror er grænseoverskridende, skal politiets samarbejde også være det – og vi skal være med, der hvor beslutninger med stor betydning for vores sikkerhed træffes, f.eks. i Europol.

FÆLLES ANSVAR - FÆLLES LØSNINGER

 • Vi vil holde enhver regering fast på, at Danmark hører til i EU, og at vi skal styrke vores engagement og båndet til EU frem for at svække det. Vi vil insistere på, at Danmark bidrage konstruktivt til at finde gode løsninger på de problemer, vi har til fælles i Europa.
 • Vi ønsker en sikkerhedsafstemning om dansk deltagelse i Europol, terrorbekæmpelse og det europæiske forsvarssamarbejde. Forbeholdene tjener ikke Danmarks interesser, og vi vil derfor gerne af med dem. Det skal selvfølgelig ske gennem folkeafstemninger og i takt med, at danskerne også ser behovet.
 • Vi vil skabe et fælles europæisk asylsystem, hvor man søger asyl ved grænsen til EU, og hvor godkendte flygtninge derefter kan fordeles under ordnede forhold. Der skal samtidig gøres op med spontan asyl, så man ikke søger asyl ved den danske grænse. Så vil færre også risikere liv og legeme på vej over Middelhavet.
 • Vi vil have en storstilet EU-strategi for Afrika, som med frihandelsaftaler og nedbrydelse af toldmure skaber økonomisk udvikling og dæmper årsagerne til migration.
 • Vi vil gøre Europa 100 procent selvforsynende med energi, så vi bliver uafhængig af gas og olie fra Rusland og Mellemøsten.
 • Vi vil straffe medlemslande, der bryder EU's værdier langt hårdere ved bl.a. at gøre modtagelse af støttemidler fra EU afhængigt af, om man lever op til de kriterier, man søger om optag i EU på.

Spørg os!

Har du et brændende spørgsmål, som du ikke har fået svar på, eller er der noget, du bare må dele med os? Så skriv til os her.

Du kan også chatte med os via boblen i nederste højre hjørne.