Danmark har brug for en ny retning. Fremad.

Nu er det alvor. Det næste valg afgør, hvordan fremtidens Danmark skal se ud.

Vil vi et Danmark, hvor vi åbner døren til fremtiden med samme appetit og mod som generationer før os? Hvor vi tager hånd om hinanden og vores fællesskab. Hvor vi står fast på vores grundlæggende værdier. Finder rigtige løsninger på virkelighedens problemer. Løfter blikket mod verden. Hvor vi siger ja til Europa, ja til at samle fremfor at splitte, ja til medmenneskelighed og ja til et grønnere Danmark?

Eller vil vi et Danmark, hvor vi er bange for fremtiden? Hvor vi murer andre ude og os selv inde. Hvor vi ikke er lige for loven. Hvor vi siger nej til internationalt samarbejde, nej til at hjælpe mennesker i nød og nej til at gå nye veje med den grønne omstilling, uddannelse og Europa?

Radikale Venstre har alle dage været en fremaddrivende kraft, når konservative kræfter har forsøgt at sætte vores samfund i stå. Og en bølgebryder, når politiske kræfter har forsøgt at piske folkestemninger op og splitte befolkningen. En bevægelse, der i mere end 100 år har forandret Danmark. I troen på at i morgen kan blive bedre end i går. På at udsyn giver indsigt. Og på at Danmark skal være det bedste land for alle medborgere. Nye som gamle. Vi har altid lyttet til tidernes skiften og søgt samarbejdet med dem, der ligesom os vil et grønnere, friere og stærkere Danmark.

Danmark forandrer sig. Verden forandrer sig. Men vi kan selv bestemme, hvad vi forandrer os til.

I dag må vi sande, at nej til fremtiden er et fattigt svar i en verden, hvor det eneste konstante er forandring. For de kampe, vi opgiver på forhånd, vinder vi aldrig.

Lad os tage vores skæbne i egne hænder. Sige ja frem for nej. Finde rigtige løsninger på virkelige problemer.

Tør vi, kan vi.
Fremad!

 

FREMAD er et radikalt bud på en ny retning. Det handler om vores visioner, værdier og konkrete forslag til, hvordan vi sammen skaber et grønnere, friere og stærkere Danmark.

Du kan også hente hele FREMAD som PDF