FRA HÅB TIL HANDLING

Med folketingsvalget blev der tændt et håb om en ny retning for Danmark. Danskerne gav et nyt flertal chancen for at skabe de forandringer, som danskerne tørster efter, og som kan genskabe tilliden til, at politik igen kan betyde noget og gøre en positiv forskel i deres liv.

I Radikale Venstre tager vi det ansvar, vi har fået, meget alvorligt. Nu gælder det om at gøre håb til handling. Politik skal igen komme til at handle om at tage livtag med de store problemer i stedet for, at kræfterne bruges på symbolpolitik, som gør små problemer store. Vi har sat klare mål for håndgribelige og mærkbare forandringer, som skal gøres til virkelighed i denne regeringsperiode: Mindre CO2-udledning, mere natur, renere luft, mere genbrug. Øget trivsel blandt børn og unge, færre i fattigdom, øget ligestilling. Flere i job, flere succesfulde iværksættere, mere lige muligheder på tværs af landet og flere minoriteter, som føler sig som en del af fællesskabet. Disse og flere andre helt konkrete mål har vi sat, og vi vil ikke vente med at forfølge dem. Vi vil i gang med det samme.

Klimaet kræver handling nu. Uddannelserne er blevet udsultet længe nok. Forældrene, der er gået på gaden for højere kvalitet i daginstitutionerne, skal vide, at vi har hørt dem. Integrationen skal i fokus igen. Finansloven er et redskab til at gøre håb til handling. Og derfor skal forandringen sættes i gang allerede med denne finanslov.

Vi er samtidig forpligtet til at sikre en ansvarlig økonomi, hvor vi ikke bruger flere penge, end vi har. Selv om det lige nu går godt i dansk økonomi, så er der også mange faktorer, som skaber usikkerhed. Det bliver vores børn og de udsatte, der betaler prisen, hvis ikke vi er rustet til at klare en nedgang i verdensøkonomien, eller hvis vi presser økonomien til det yderste med overophedning til følge. Derfor er det en bunden opgave at føre en ansvarlig økonomisk politik, hvor vi også tager hånd om, at vores virksomheder kan få de kvalificerede medarbejdere, de har brug for, og at betingelserne for at drive virksomhed er gode. Det er forudsætningen for, at virksomhederne kan blomstre og være aktive medspillere i Danmarks videre udvikling og i den grønne omstilling.

Vi kan ikke gøre det hele på en gang. Men det er vigtigt at vi på en række områder tager de første tydelige skridt i en ny retning. Med vores finanslovsforslag viser vi, at håndgribelige og mærkbare forandringer kan skabes allerede nu – uden at vi behøver at vente – når blot vi har viljen til at skabe forandringer og til at prioritere.

 

LÆS HELE FINANSLOVSUDSPILLET HER

 

FRA HÅB TIL HANDLING

Radikale Venstres udspil til finanslov 2020

Læs hele udspillet som PDF her