KLIMA 2030 - ET GRØNT DANMARK DER LEDER VERDEN

Miljø og klima har enorm betydning for danskerne. Vi bekymrer os om rent drikkevand, hvordan klimaet er, når vores børn vokser op og den forurening, som vi indånder, når vi cykler ned ad gaden. Derfor fylder klimaets fremtid meget i vores fælles samtaler. Vi kan ikke tage for givet, at vi fortsat har rent vand, ren luft og et stabilt klima. Vi skal kæmpe for det.

Klimaet er den vigtigste politiske sag i vores tid. Men klimaet er blevet marginaliseret i de seneste år. Den grønne omstilling er blevet tvunget i baggrunden, fordi man har ladet udlændingedebatten fylde alt og svigtet klimaet. Og svage, træge ledere har ladet det ske.

Vi har før leveret en ambitiøs energiaftale. Og vi kan gøre det igen. Klimaet skal igen øverst på den politiske dagsorden. Danmark er et grønt samfund, som har ledt verden ad den grønne vej. Det er Danskerne stolte af. Det er tid til igen at sætte ambitiøse klimamål, hvis vi fortsat vil være i front.

Radikale Venstre vil gøre Danmark til verdens grønneste, moderne nation og høste fordelene og sætte streg under den stolthed, som vores samfund har.

Her er vores plan for ambitiøse og realistiske mål, som bringer Danmark helt i front på det grønne område og sætter rammerne for de næste mange års energi- og klimapolitik.

DANSKERNES ENERGI SKAL VÆRE HELT FRI FOR FOSSILE BRÆNDSLER I 2030

Det kræver, at vi sikrer, at al vores elektricitet og varme kommer fra grøn energi om kun 12 år. Overalt i Danmark skal man tænde lyset og skrue op for radiatoren og være sikker på, at man kun bruger grøn energi, som ikke skader klimaet. Radikale Venstre vil bygge tre nye havvindmølleparker inden 2030. Parkerne skal dække Danmarks behov for grøn energi. Samtidig planlægger vi at gøre Nordsøen til verdens vigtigste område for havvind. I stedet for at hive olie op af Nordsøen, skal vi bygge infrastrukturen til kæmpe havvindmølleparker og høste vindens ressourcer til grøn energi til hele Europa. Danmarks indsats får på den måde betydning langt ud over vores grænser. Samtidig er planen god for Danmarks økonomi og skaber arbejdspladser.

Vi skal sikre, at Danmarks energisystemer spiller sammen. Det kræver, at danskerne er med. For når vinden blæser skal vi bruge overskydende grøn strøm, samtidig med, at vi lagrer strømmen i vores varmesystem og i elbiler. Vores grønne energirevolution bliver billigst og hurtigst måde, når danskerne er med. Det kræver en nytænkning af hele vores varmeplanlægning, hvor varmepumper, geotermi og spildvarme fra industrien erstatter afbrænding af olie, gas og biomasse. Derfor ønsker Radikale en samlet varmevision for Danmark, og vi vil lave den omlægning af afgifterne, der sikrer omstillingen til grøn varme.

Visionen bringer Danmark i front som det grønneste land indenfor energiområdet. Det vil skabe opmærksomhed i en verden, hvor lande og virksomheder leder efter de grønne løsninger. Danske virksomheder skal levere fremtidens jobs til danskerne og de danske kommuner skal tiltrække investeringer. Som med alt andet handler det her om at gå helhjertet ind i ambitionen og gøre hvad der skal til for at nå målet. Og vi har brug for alle for at gøre Danmark til et af verdens grønneste lande: borgerne, virksomhederne og politikerne. Alle skal vi trække i den samme retning.

Læs KLIMA 2030