Et grønt, sundt Nordjylland i bevægelse

I disse uger og måneder bliver der i de radikale foreninger afholdt opstillingsmøder til KRV21 i efteråret. Valget af kandidater er en milepæl for det kommende arbejde i valgkampen, der nu for alvor igangsættes rundt om i de radikale foreninger og kredse. Storkredsformand i Nordjylland, Kjeld Lundager Jørgensen, fortæller her om sine forventninger, mål og planer for valgkampen til regionsrådsvalget i det nordjyske.

Af Natacha Gravergaard

Valgkamp under åben himmel

Kjeld Lundager Jørgensen blev valgt som storkredsformand i Nordjylland tilbage i september sidste år. Og selvom det kun har været muligt at afholde ét fysisk møde siden da, er han fortrøstningsfuld i forhold til det kommende arbejde, der ligger foran regionsforsamlingen for at sikre et godt valg til efteråret:

”Selvom det ikke er et sædvanligt, dynamisk mødeforum, hvor vi mødes og hilser på, når vi går til digitale møder, synes jeg alligevel, at det lykkes rigtig godt med de digitale møder og medlemsmøder i Nordjylland. Vi får god mødedeltagelse – både i form af deltagere og engagement. Det er jo et stort geografisk område vi dækker, og på den måde kan det have sine fordele, at dem, der bor længst væk, har nemmere ved at finde tid til at deltage i et møde, når de kan spare transporten”, fortæller Kjeld og fortsætter:

”Vi har planlagt ét virtuelt møde i april med deltagelse af Rasmus Helveg Petersen, og derefter håber vi på, at vores delegeretmøde i slutningen af maj bliver et fysisk møde. Vi har desuden til hver enkelt kandidat lavet et lille start-kit, hvor hovedingrediensen er en paraply med det radikale logo – selvfølgelig. Det har vi gjort med henblik på, at vi regner med, at vi skal ud og være synlige i det offentlige rum.

Stærkt kandidatfelt og valgforbund

I marts blev der afholdt opstillingsmøde. På mødet skulle de radikale kandidater til regionsrådsvalget i Nordjylland vælges. Gitte Lopdrup blev valgt som spidskandidat. Kjeld Lundager Jørgensen fortæller om deres valg af kandidater og ambitionerne i kredsen:

”Vi har en erklæret ambition om at fordoble vores repræsentation i regionsrådet. Vi har én repræsentant nu, men går seriøst efter at få to pladser næste gang. Vi har valgt en stærk spidskandidat, og vi har fået opstillet en kandidatliste med 20 kandidater. En god liste både geografisk, aldersmæssigt og kønsmæssigt”.

For at indfri ambitionen om at fordoble repræsentationen i regionsrådet har Radikale Venstre blandt andet valgt at indgå i et valgforbund:

”Vi har valgt at lave et valgforbund med SF og Enhedslisten, og evt. også Alternativet og andre partier, der måtte banke på og ligger i det samme spænd. Det er selvfølgelig dagsformen, der bestemmer, om vi får udbytte af sådan et valgforbund. Men vi håber og tror på, at vi får et godt valg til november både i Nordjylland, men også i partiet som helhed. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi står ganske stærkt iblandt vælgerne til den tid. Det er jeg rimelig fortrøstningsfuld omkring. Jeg synes jo, at vi har en folketingsgruppe, der arbejder rigtig seriøst med det, de tager op. Så mon ikke det er politikken, der kommer til at dominere, når vi kommer hen på efteråret”.

Kjeld Lundager Jørgensen

Formand i Nordjyllands Storkreds siden september 2020
Medlem af Radikale Venstre siden 1990

Alder
59 år

Uddannelse
Agronom

Bosat
Bor på et økologisk fritidslandbrug ved Byrsted i Himmerland

Beskæftigelse
Arbejder med naturgenopretning i Naturstyrelsen, Himmerland.
Vådområder og lavbundsprojekter.


Politisk valgprogram og støtte på tværs af foreninger

Og netop politikken er noget, der allerede er blevet taget hul på i det nordjyske. Faktisk har de allerede nedsat en skrivegruppe, som arbejder på et valgprogram:

”Vi regner med, at valgprogrammet ligger klar i maj, og så inviterer vi alle kandidater og alle interesserede til et temamøde om valgprogram og valgkamp. Valgprogramudvalget har allerede udvalgt sig tre overordnede mærkesager: Et grønnere Nordjylland, et sundere Nordjylland og et Nordjylland i bevægelse”.

Derudover fortæller Kjeld Lundager Jørgensen, at storkredsen også sørger for at bakke op om valgforberedelserne i de nordjyske kommunalforeninger. Han fortæller, at det er noget af det, der er med til at motivere ham i rollen som storkredsformand:

Vi har jo nogle stærke kommuneforeninger, men vi har jo også nogle, som er relativt smalle. Og der synes jeg, at det er vigtigt, at vi kan bruge hinanden og hente inspiration og støtte. Sådan bliver det sjovere, at være aktiv, også i en lille kommuneforening”, fortæller Kjeld afslutningsvis.