Radikale gør Kolding grønnere og sætter fokus på verdensmålene

Med en iøjnefaldende verdensmålspavillon og hashtagget #grønbetydernu satte Radikale i Kolding en tyk streg under de grønne klimaambitioner ved Kolding Green Streets en lørdag i juni.

Af: Benedikte Alberg Kloth

Med flagrende verdensmålsbannere i gul, brun og grøn, inviterede Radikale i Kolding forbipasserende på Vestretorv til at dele ideer under overskriften ”Gør Kolding Grøn”.

Radikale Kolding havde valgt at sætte fokus på verdensmålene om Bæredygtige byer og lokalsamfund (mål 11), Ansvarligt forbrug og produktion (mål 12) og Klimaindsats (mål 13).

Foto: Radikale Kolding havde selv designet den store verdensmålspavillon, som er indkøbt med støtte fra Hermod Lannungs Fond. Håbet er, at pavillonen kan bruges i mange sammenhænge op til kommunalvalget ’21 og være med til at udbrede viden om verdensmålene og Radikale Venstres engagement for at nå dem. Det er muligt at låne verdensmålspavillonen til events i din lokalforening – kontakt Bjørn Olsen (bjoerno@protonmail.com) vedr. pavillonen.

Foto: Radikale Kolding havde selv designet den store verdensmålspavillon, som er indkøbt med støtte fra Hermod Lannungs Fond. Håbet er, at pavillonen kan bruges i mange sammenhænge op til kommunalvalget ’21 og være med til at udbrede viden om verdensmålene og Radikale Venstres engagement for at nå dem. Det er muligt at låne verdensmålspavillonen til events i din lokalforening – kontakt Bjørn Olsen (bjoerno@protonmail.com) vedr. pavillonen.

Hvad skal vi gøre for klimaet i Kolding?

Som en del af dagen kunne koldingenserne udfylde et verdensmålspostkort med deres svar på spørgsmålet: ”Hvad skal vi gøre for klimaet i Kolding?”

I løbet af dagen kom næsten hundrede torvegæster forbi, og for mange handlede svaret om bedre cykelforhold og flere grønne områder. Blandt borgerne var der blandt andet ønsker om ny asfalt på cykelstierne, flere cykelstier i byen og et ønske om at gøre Kolding til en supercykelby. Andre borgere ønskede sig flere træer og blomster, mens andre benyttede muligheden til at påpege fokus på affald, mere grøn energi og et behov for at passe på fjorden som vigtige indsatsområder.

Postkortene blev samlet ind og afleveret til de lokale politikere sammen med Radikales egne forslag til en fælles grøn plan, som Radikale Kolding lancerede i forbindelse med dagen. Du kan se alle borgerforslagene i denne wordcloud og Radikale Koldings grønne plan her.

 

”Vigtigt at vi lytter”

Ugeavisen Kolding bragte flere artikler om eventet, og initiativtager Bjørn Olsen udtalte til avisen:

”Jeg synes, det er vigtigt, at vi lytter til, hvad borgerne tænker om klimakrisen og vores muligheder for at gøre noget ved den. Der er rigtig mange, der gerne vil have, at vi tager ansvar,” fortalte han og uddybede:

”Mange vil også gerne selv bidrage, men der er en stor usikkerhed omkring, hvad den grønne omstilling egentlig kommer til at betyde for vores hverdag. Ved at inddrage borgerne mere får vi de gode idéer frem i lyset, samtidig med at borgerne får en større forståelse for de forandringer, der sker i lokalsamfundet”.

Klimadagen blev arrangeret i samarbejde med andre lokale kræfter. Eksempelvis Food Reformers delte gratis overskudsmand ud og gav eksempler på, hvordan man kan mindske madspild, og hos Repair Café kunne koldingenserne få repareret ting, som ellers skulle smides ud. Solskin økologisk landbrug viste, hvad lokalt økologisk producerede fødevarer gør af forskel, mens eleverne fra Hansenberg havde lavet møbler til en klimalounge på torvet. Derudover bidrog også foreningerne Vild med Vilje, B5 Have – Urban Garden Opening og Green Streets Kolding Torvelørdag.

Dagen var et af flere planlagte events, der centrer sig om verdensmålene. Som det næste planlægger Radikale Kolding et event om Livet i Havet (mål 15) i august, ligesom også andre lokalforeninger har verdensmålsevents i støbeskeen, som bliver afviklet i løbet af efteråret. Pengene til verdensmålspavillonen og de andre verdensmålsevents er bevilget gennem Radikale Venstres Internationale Udvalg, som har sat penge af til lokale verdensmålsprojekter over hele landet i 2020. Kontakt formand Charlotte Burgess (charlotte.burgess1911@gmail.com) eller næstformand Johannes Rolighed Xie (johannesxie@gmail.com), hvis I har en god ide til et projekt og vil søge midler til støtte.