Dość tego! Radikale støtter de polske kvinder med forslag om abort i Danmark

I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag har vi spurgt Karen Melchior og Samira Nawa, hvorfor de mener, at det er vigtigt at støtte op om de polske kvinder, og hvad der er det vigtigste at kæmpe for på kvindernes kampdag anno 2021.

Af Benedikte Alberg Kloth

Et rødt lyn er blevet symbolet på en protestbevægelse i Polen, som kæmper mod stramninger i abortlovgivningen. Fra Gdansk til Krakow går kvinder og mænd på gaden og råber ’Dość tego!’ – Nok er nok!

Protestbevægelsen Strajk kobiet har samlet tusindvis af mennesker i Polen og har formået at brede protesterne udover Polens grænser. I København samledes demonstranter i november på Rådhuspladsen iklædt sort tøj. De medbragte skilte med opråb som ’Min krop – mine rettigheder’, ’Girls just want FUNdamental human rights’ og ’Stop det PiS!’ – en reference til det polske regeringsparti Lov og Retfærdighed, som forkortes PiS. PiS er et stærkt nationalkonservativt parti med tætte bånd til den katolske kirke, som også har indskrænket homoseksuelles rettigheder med argumentet om at beskytte polske familieværdier.

Nedbrud af magtens tredeling

Baggrunden for protesterne skal findes i den polske regerings udpegning af en række nationalkonservative og regeringsvenlige dommere til den forfatningsdomstol, som har til opgave at sikre, at Polens love er i tråd med landets grundlov.

”Polens populistiske parti Lov og Retfærdighed (PiS) har formået at nedbryde magtens tredeling i Polen. Partiet afskedigede de siddende dommere i forfatningsdomstolen. Derefter indsatte de dommere, der støtter PiS. PiS udpeger nu også fremtidige dommere i Polen, og de har fået en lov gennemført, der gør det ulovligt for afsatte dommere at klage”, fortæller Karen Melchior, der som medlem af Europa-Parlamentets Udvalg for Ligestilling har arbejdet bag linjerne på Parlamentets kritik af forholdene i Polen.

Forfatningsdomstolen afgjorde d. 22. oktober 2020, at den eksisterende abortlovgivning er forfatningsstridig og bør strammes. Lovstramningen blev offentliggjort af regeringen d. 27. januar 2021, og det startede en ny bølge af protester for kvinders rettigheder.

Religiøs, konservativ gruppe står bag

Karen, du holdt en meget stærk tale for polske kvinders rettigheder i Europa-Parlamentet. Hvorfor er det en vigtig sag for dig?

”Det er en vigtig sag for mig, fordi jeg ikke mener, at jeg er fri før alle kvinder er frie. Polens de facto forbud mod abort handler om helt grundlæggende menneskerettigheder. Dem skal vi som europæere kæmpe aktivt for at beskytte” siger Karen, og fortæller videre:

”Det er nemt lige nu at tænke, at det bare sker i Polen. Men det er en meget farlig tendens vi ser. Og den kan sagtens sprede sig til resten af Europa. Faktisk er den allerede i gang. Organisationen bag Polens angreb på kvinders rettigheder hedder Ordo Luris. De kalder sig selv for en konservativ tænketank, men i praksis er de en ekstremistisk religiøs organisation, der i årevis har spredt en fundamentalistisk fortolkning af katolicismen, og deres ideer spreder sig til resten af Østeuropa. Polen har for eksempel allerede forsøgt at overtale Kroatien, Slovenien og Slovakiet til at træde ud fra Istanbul Konventionen. Vi skal værne om vores menneskerettigheder, og vi skal vise de polske kvinder, at vi er klar til at tage deres kamp op.”

Også ligestillingsordfører Samira Nawa har ytret sin støtte til de polske kvinder. ”Det er et kæmpe tilbageslag for ligestillingen - og det betyder noget for alle kvinder i Europa. Det er et wake-up call om, ikke at tage rettigheder og ligestilling for givet - det er en vedvarende kamp. Også på de områder, hvor kampen allerede er vundet”, siger Samira.

Polske kvinder skal kunne få abort i Danmark

Polen havde allerede før stramningerne en af de strammeste abortlovgivninger i EU og tillod kun abort ved voldtægt, incest eller alvorlige misdannelser. Med stramningen er det ikke længere muligt for polske kvinder at få en abort, hvis fostret har misdannelser. Ud af de omtrent 1.100 lovlige aborter, der blev foretaget i Polen i 2019, skete 98% pga. misdannelser.

Derfor gør stramningen i praksis abort næsten umulig i Polen. Det skønnes, at det reelle antal aborter i Polen er mellem 80.000-120.000 årligt, hvor de polske kvinder får foretaget aborterne enten ulovligt eller i udlandet.

Når polske kvinder får foretaget abort i udlandet tager de typisk til Tyskland, Slovakiet og Tjekkiet for at få hjælp. Her betaler de 3-4000 kroner for en abort. Nu vil Radikale presse på for, at polske kvinder kan få hjælp til abort i Danmark.

”Danmark bør træde i karakter. Gerne sammen med en koalition af andre europæiske lande. Vi kan tilbyde de polske kvinder at komme til Danmark og få foretaget en abort. Jeg har bedt ligestillingsministeren svare på om ikke han vil gøre som den svenske ligestillingsminister og meddele at de polske kvinder er velkommen i Danmark”, siger Samira.

Karen slutter op: ”Danmark bør gå forrest i kampen for at sikre polske kvinders rettigheder. Derfor har Radikales Europaparlamentarikere og Folketingsgruppen samarbejdet for at sikre, at vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe de polske kvinder. Vi burde starte en international alliance med andre EU lande, som sammen kan beskytte vores menneskerettigheder.

Derudover mener vi, at Danmark bør tilbyde gratis abort til polske kvinder. Sådan som lovgivningen er lige nu, kan vi godt tilbyde abort til kvinder fra andre medlemslande, men de skal selv betale for dem, medmindre det vurderes, at det ikke er sikkert for kvinderne at blive sendt tilbage til deres hjemland. Det skal vi ændre på. Der er allerede mange polske kvinder, der er taget til Tyskland for at få en abort, og vi skal tilbyde samme mulighed i Danmark.”

Lovforslag og kritik kan lægge pres på Polen

Hvad kan og gør Europa-Parlamentet for at hjælpe de polske kvinder?

”Først og fremmest er det selvfølgelig vigtigt at råbe højt om denne her sag. Man skal ikke undervurdere styrken af et internationalt pres på den polske regering. Lige nu er sundhedslov bestemt på nationalt niveau, ikke EU niveau, og derfor kan vi ikke lovgivningsmæssigt bestemme, at Polen skal have fri abort”, siger Karen og fortsætter:

”Når det er sagt, er Polens vurdering af abort som grundlovsstridigt sket på et forfatningsstridigt grundlag. Derfor har vi i Parlamentet opfordret Kommissionen til at vurdere den ulovlige komposition af Polens forfatningsdomstol.”

Hvordan kan danske kvinder (og mænd) støtte kvinderne i Polen?

”Befolkningen i Danmark kan kræve af sine politikere og regering, at vi træder til for de polske kvinder, der lige nu oplever at deres rettigheder trædes under fode”, siger Samira.

 

 

 

Stadig meget at kæmpe for på ligestillingsområdet

I dag er det Kvindernes Kampdag. Hvad vil du kæmpe for i året der kommer?

Samira: ”Der er er fortsat meget at kæmpe for på ligestillingsområdet. Nationalt tror jeg det vigtigste bliver øremærket barsel til fædre. I dag tager kvinder 90 pct. af barslen, mens mænd kun tager 10 pct. Øremærket barsel til fædre, giver fædrene bedre muligheder for at tilbringe tid med deres børn mens de er helt små. Det giver mødrene bedre karrieremuligheder på jobbet. Og det sikrer også mere ligestilling mellem kønnene i seniortilværelsen idet pensionsopsparingen også påvirkes af perioden på barsel. Det vil være et stort skridt for ligestillingen herhjemme.”

Karen: ”Jeg har brugt meget tid på at reflektere over, hvor meget der er sket siden marts 2020, da vi havde første lockdown i Danmark. Verden er jo blevet vendt op og ned. Fra et kønsperspektiv har pandemien vist, hvor langt vi har igen før der er reel ligestilling mellem kønnene. Vold mod kvinder er steget eksponentielt under pandemien, der er flere kvinder der har mistet sit job og når mor og far arbejder hjemme, er det mor, der tager sig af børnene - oveni sit fuldtidsarbejdet. Så der er masser at gå i gang med. Mit fokus vil være på at alle kvinder får lige rettigheder. Det arbejder jeg også målrettet på i Parlamentet, hvor vi i ligestillingsudvalget arbejder for at få et kønsperspektiv ind over alle de områder, hvor kvinder er uforholdsmæssigt ramt.”

Rigtig god kampdag.