Abbas Razvi

''Vi mennesker udvikler os bedst i fællesskaber, der favner bredt og bygger på tillid og gensidig respekt for hinanden.''

Abbas Razvi

''Vi mennesker udvikler os bedst i fællesskaber, der favner bredt og bygger på tillid og gensidig respekt for hinanden.''

Jeg vil have indflydelse på Danmarks politiske retning. Danmarks skal på rette kurs igen. Jeg ønsker et samfund, hvor folk er lige, der er lighed for loven. Et Danmark, der bygger på tillid og agtelse for indbyggerne. Vi mennesker udvikler os bedst i fællesskaber, der favner bredt. Fællesskaber, der bygger på tillid og gensidig repekt for hinanden og ikke på mistillid og mistanke. Vores demorati skal give optimale vækst betingelser til alle og ikke indskrænke folks muligheder. Vi skal stå som en samlet nation og ikke som en splittet nation, hvor der er "dem" og "os".

MOD TIL REEL INTEGRATION

Danmarks skal integrere dets minoriteter og ikke assimilere dem. Integration skaber hele mennesker, der har en intakt identitet og et højt selvværd, der er gavnligt både for en selv, men også for samfundet. Assimilation derimod, skaber splittede mennesker, de savner en stærk identitet og er ikke til gavn hverken for sig selv eller for fællesskabet.

Jeg ønsker det Danmark, som jeg kom til i 1969. Et Danmark. hvor jeg blev mødt med et smil, tillid og nysgerrighed. Det danske samfund åbnede et mulighedskatalog for mig, som jeg benyttede mig af. Det var med til at skabe et menneske, der elsker dette land og er en positiv bidragsyder. Det Danmark ønsker jeg tilbage i en nyere version.

OM MIG

Jeg er en ydmyg, nede på jorden og fokuseret person. Jeg har fået så meget af Danmark og jeg ønsker at betale et ydmygt bidrag tilbage. Det gør jeg bedst ved, at være med til at lede Danmark i den rigtige retning, hvor Danmark er et intakt, humant og misundelsværdigt land. Jeg forsøger at være empatisk og ærlig. Selvføglelig begår jeg fejl, men jeg lærer af dem. Hvis jeg får en chance, vil jeg vise, at mine ord og handlinger hænger sammen.

kontakt
E-mail: razvi@c.dk
Tlf.: 26 89 94 82

KAMPAGNEANSVARLIG
Nicolai Skafte
E-mail: nicolai_skafte@live.dk

OPSTILLET I
Københavns Omegns Storkreds
- Ballerupkredsen

TILLIDSHVERV
Tidl. formand for Radikale Venstre i Herlev
Nuværende næstformand for Radikale Venstre i Herlev

CV
Uddannet folkeskolelærer
Uddannet civiløkonom
Viceskoleinspektør
Studievejleder
1.suppleant til Folketinget
Regionsrådsmedlem i 12 år