Bassam El-Daoud

''Vi kan mere, og vi fortjener mere.''

Bassam El-Daoud

''Vi kan mere, og vi fortjener mere.''

Jeg drømmer om et Danmark, som er drevet af håb, ambitioner og troen på det gode i mennesket. Det er den drøm, der har drevet mig ind i politik. Jeg tror inderligt på, at det er vigtige værdier, som vi har brug for at holde for øje i vores bestræbelser på at skabe en god fremtid for den enkelte og for samfundet generelt. Alt for længe har populismen og frygten været drivkraften i politik, og følgevirkningerne er splittelse, had og grobund for ekstremisme.

Vi kan mere, og vi fortjener mere.

Jeg tror på at samtaler mellem mennesker kan bringe os tættere på hinanden, på tværs af kulturelle, sociale og religiøse skel. Jeg oplever desværre at vores samfund i dag er splittet og samtalerne mangler. Derfor er mit håb for Danmark, at vi igen tør møde hinanden og tør gå sammen mod en lysere fremtid.

Populismen og ekstremismen har gode vækstmuligheder, når det er hadet og frygten, der præger samtalerne. Særligt vores folkevalgte politikere har et stort ansvar om at gå forrest og vise vejen, drevet af ambitionen om bevare og udvikle vores velfærdssamfund til glæde for nuværende og kommende generationer.

EN GRØNNERE FREMTID

For mig er valgkampens vigtigste tema ambitiøse klimahandlinger, for ikke at miste grebet om klimaforandringerne. Flere og flere mennesker på tværs af lande og kontinenter har fået øjnene op for de store udfordringer, der venter os, hvis udviklingen skal vendes.

Alt for mange politikkere tøver forsat med reelle og ambitiøse handlinger på klimaområdet. De tager simpelthen ikke problemerne alvorligt nok, på trods af alle tegn på, at politisk handling ikke kan vente længere. Vi har ikke råd til at sætte tingene på pause.

BEDRE NORMERINGER

Vores børn skal ikke blot ”opbevares”, når de kommer i daginstitutionerne, men de skal lære, lege og udvikle sig. Der er i dag helt uacceptable dårlige vilkår for børnene i vores daginstitutioner, hvor der er alt for lidt voksne til alt for mange børn.

Det kan ganske enkelt ikke passe, at der kan findes midler til unødvendige omfartsveje, øde øer og billigere luksusbiler, mens det forsat halter med at finde de nødvendige ressourcer, for bedre pædagogiske normeringer.

INGEN FATTIGE BØRN I DANMARK

Et enkelt år i fattigdom i starten af teenageårene, giver et løntab på over 12 pct. som voksen. Ikke alene er det uværdigt, at antallet af børn der vokser op i fattigdom i Danmark er stigende, det er også en enorm dårlig investering.

Nogle af de store syndere for denne kedelige udvikling er de såkaldte fattigdomsydelser såsom kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. For af stoppe den voksende ulighed skal begge fattigdomsydelser afskaffes.

OM MIG

Jeg er 44 år og bor sammen med min kone og vores 3 børn på 4, 13 og 17 år. Født og vokset op i en palæstinensisk flygtningelejr i Libanon, og kom til Danmark som flygtning i 1987. Uddannet socialrådgiver i 2002, og har flere års erfaring inden for Børn og Unge-området.

KONTAKT
E-mail: eldaoud@hotmail.com
Tlf.: 42 33 42 45

OPSTILLET I
Østjyllands Storkreds
- Favrskovkredsen

TILLIDSHVERV

Bestyrelsesmedlem, Favrskov Radikale Venstre

CV

- Områdeleder Trancit, en privat konsulentvirksomhed 2017 -
- Leder Foranstaltningsområdet, Skanderborg Kommune 2015 - 2017
- Leder Døgnbehandlingstilbud, Aalborg Kommune 2013 - 2015
- Leder Børn og Ungehuset Løvbakken, Aalborg Kommune 2012 - 2013
- Fritids og Ungdomsklubleder, Bispehaven Aarhus Kommune 2005 - 2012
- Opsøgende koordinator, Aarhus Kommune 2004 - 2005
- Opsøgende medarbejder, ungdomscentret Aarhus Kommune 2002 - 2004
- Uddannet socialrådgiver 2002