Camilla Hersom

''Trivsel hænger sammen med sundhed, og når så mange mennesker mistrives psykisk, så er det et samfundsproblem.''

Camilla Hersom

''Trivsel hænger sammen med sundhed, og når så mange mennesker mistrives psykisk, så er det et samfundsproblem.''

Jeg stiller op til Folketinget, fordi politik er for vigtigt til at overlade til andre. Jeg har hele mit liv været optaget af samfundsforhold, og det har været kernen i mit arbejde som embedsmand, som NGO-leder og i politik. Jeg er optaget af at finde retfærdige, bæredygtige og langsigtede løsninger på tidens udfordringer og har en fundamental tro på at samarbejde, inddragelse og respekt for viden og indsigt fører til de bedste løsninger. Jeg tror på det samarbejdende folkestyre og kompromisets kunst. I diskussioner holder jeg af at stille mig det svære sted – vi skal også kunne udfordre vores egne synspunkter. Kun derved bliver vi klogere.

SUNDHED FOR ALLE

Jeg er optaget af sundhed og trivsel og mener, der er sammenhæng mellem det ydre og det indre – det store og det små. Ligesom vi skal passe på vores klode, skal vi også passe på os selv. Trivsel hænger tæt sammen med sundhed, og når så mange mennesker mistrives psykisk, så er det ikke kun den enkelte, der skal behandles – så er det et samfundsproblem. Vi må udvikle en moderne levevis, som ikke fører til stress, angst og depression, og vi må sætte alt ind på hurtig hjælp til børn og unge. I Region Syd har 36 procent af de unge kvinder og 16 procent af de unge mænd dårlig trivsel, og udviklingen går desværre den forkerte vej. Vi må sætte bredt ind, så flere unge genvinder håbet. Psykisk sygdom kan ligesom fysisk sygdom forebygges og overkommes.

TILLIDEN OG OPTIMISMEN TILBAGE

Jeg ønsker et frit, grønt og tolerant Danmark, der engagerer sig i fuldt og helt i EU og verden. Danmark har en fantastisk samfundsmodel, men vi er ved at glemme, hvad der har gjort os stærke og rige. Vores adelsmærke har været samarbejde, inddragelse og respekt for hinanden. Fred, tryghed, frie uddannelser og sundhed, ligestilling, ikke-korruption er forhold, vi tager for givet, men som det store flertal i resten af verden misunder os. Vores sejre er ikke kommet gennem væbnet kamp og revolutioner, men gennem samarbejde, inddragelse og viljen til at finde løsninger. Det har medvirket til at skabe den tillid, som er så kendetegnende for det danske samfund. Men tilliden er vi ved at sætte over styr i splittelse og diskussioner om dem og os. Vi skal tegne en vision for et "vi" i et Danmark, der eksisterer i en globaliseret verden.

OM MIG

Jeg er 47 år, gift med Carsten og mor til tre skønne døtre på 15, 13 og 9 år. Jeg kan lide at lave mad, jeg bruger tid på kunst, kultur og bøger og engang imellem løber jeg en tur efter devisen "en lille tur er bedre end ingen tur". Vi bor skiftevis på kanten af København og ved Båring Vig på nordvest Fyn.

KONTAKT
E-mail: hersomcamilla@gmail.com
Tlf.: 22 86 62 28

OPSTILLET I
Fyns Storkreds
- Middelfartkredsen
- Odense Sydkredsen

TILLIDSHVERV

Medlem af Folketinget 2011-2015. I løbet af perioden var jeg sundhedsordfører, finansordfører, gruppeformand og medlem af præsidiet.
Jeg var medlem af Hovedbestyrelsen 2004-2011 og igen fra 2015.

CV

• Formand for Danske Patienter (pt orlov) 2016-
• Bestyrelsesleder KVINFO 2017-
• Medlem af Folketinget 2011-2015
• Formand for Forbrugerrådet 2006-2011
• Embedsmand i centraladministrationen 1999-2006
• Cand. scient. pol. 1999