Christina Thorholm

''Vi har stor tryghed i Danmark, og det er en værdi jeg vil værne om. Vi skal ikke lukke os om os selv.''

Christina Thorholm

''Vi har stor tryghed i Danmark, og det er en værdi jeg vil værne om. Vi skal ikke lukke os om os selv.''

Danmark er et godt sted at leve, fordi vi har lige muligheder og fordi der er stor tryghed. Jeg vil fortsat arbejde for lige muligheder, så alle mennesker oplever, at de f.eks. har muligheden for at tage en uddannelse. Det er så vigtig for mig med uddannelse, da vi kan se, at jo bedre uddannelse vi har, jo bedre levevilkår får vi. Mennesker med uddannelse lever længere og har bedre mulighed for at skabe det liv, de ønsker.

Danmarks fremtid afhænger af, at vi er veluddannede, for ellers kan vi ikke klare os i konkurrencen med de andre lande. Jeg mener, at vi skal investere i uddannelse, så vi har den grønne førertrøje. Vi skal sikre at danske virksomheder kan bidrage til udvikling internationalt, da det skaber bedre mulighed for velfærd for os alle - og giver os en større indflydelse internationalt.

ALLE BØRN SKAL HAVE EN GOD START

Vi skal gøre Danmark til et bedre sted at leve også i fremtiden ved at investere i børn og unge.
Børn og unges trivsel er vores ansvar. Vi skal skabe bedre trivsel, fordi det er afgørende for Danmark fremtid. Jeg mener, at vi skal have bedre normeringer i vores vuggestuer og børnehaver, og retten til som forældre at gå på deltid, fordi der er forhold, som vil skabe bedre rammer for et godt børneliv. Vi ved, at det gode børneliv har betydning for, hvilke muligheder vi har som voksne.

SAMMENHÆNG I SUNDHED

Vi skal skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen med mere fokus på forebyggelse. Jeg arbejder for flere år i livet - fordi flere mennesker lever med kroniske lidelser og har mange skrante år som ældre. Vi ved at ved bedre forebyggelse kan flere mennesker få flere glade år i livet. Vi skal blive bedre til at samarbejde om de kronisk syge borgere, så de føler tryghed i det samarbejde, der er imellem sygehus, den kommunale indsats og de praktiserende læger.

KLIMAET KALDER

Vi skal prioritere indsatsen for vores klima og miljø højere. Vi har et ansvar for at passe på vores miljø og klima og jeg vil arbejde for, at vi har en bæredygtig udvikling. Vi skal investere i den grønne omstilling og lægge afgifter på vores co2 forbrug. Vi har alle et ansvar for vores forbrug. Jeg mener, at hvis vi har en større opmærksomme på konsekvensen af de valg vi træffer, er vi mere interesseret i at ændre levevis.

ERFAREN BYRÅDSPOLITIKER
Jeg har erfaring med politik gennem mine sidste 10 års arbejde i Hillerød byråd, hvor jeg har været formand for sundheds-, social- og ældreudvalget. Jeg har været med til at skabe resultater til gavn til borgerne - med stor politisk opbakning.

I det kommunalpolitik arbejde har jeg set en række problemstillinger, som vi ikke har kunne løse lokalt, fordi det kræver ændringer i Folketinget. Jeg vil med den viden jeg har fra mit virke lokalpolitisk, påvirke de aftaler og løsninger der laves nationalt, for at vi får bedre muligheder som mennesker.

OM MIG

Andre mennesker sige om mig, at jeg er flittig og engageret, og bidrager til at få løst opgaverne. De kender mig ved, at jeg er lyttende, vedholdende og ambitiøs.

Jeg har uddannelse og erfaring i arbejdet med ledelse, børn- og socialområdet og økonomi, og har dermed stor viden og indsigt til at påvirke beslutninger.

I mit politiske arbejde tager jeg gerne indflydelse, med det mandat jeg har, men jeg er også en ydmyg overfor vælgernes stemme, så jeg tager ikke at tage magt for enhver pris, hvis jeg mener, at resultaterne skabes bedre på anden vis. Jeg har 2 gange haft mulighed for at blive borgmester, men har ment at det var bedre for Hillerød, at der var et større antal stemmer bag valget.

Jeg har boet 25 år i Nødebo og holder meget af naturen og de muligheder der er i den - og mener, at vi skal passe bedre på den.
Jeg har rejst meget og mener, at vi lever et meget privilegeret sted på jorden.
Jeg har 2 voksne børn, som er i gang med deres uddannelser.

KONTAKT
E-mail: chrt@hillerod.dk
Tlf.: 60 70 33 80

OPSTILLET I
Nordsjællands Storkreds
- Hillerødkredsen

TILLIDSHVERV

Byrådsmedlem i Hillerød siden 2009
Medlem af økonomiudvalget siden 2009
Formand for udvalg for omsorg og livskraft siden 2018
Formand for sundheds og socialudvalget 2014-17
Formand for sundhedsudvalget fra 2009-13
Bestyrelsesmedlem i Vækstforum 2014-17
Bestyrelsesmedlem i Visit Nordsjælland 2014-17

CV

Tilsynskonsulent hos Socialtilsynet siden 2014
Konstitueret leder af SAC Hillerød
Stedfortræder i SAC Hillerød
Botilbudsleder
Lederaspirant hos ISS
Marketingskoordinator hos Duotec

Uddannelse:
HD i organisation og ledelse
Pædagog
HD i udenrigshandel