Daniel Nyboe Andersen

''Danmark har brug for en ny retning, hvor vi investerer i uddannelse, forebyggelse, integration og samarbejde.''

Daniel Nyboe Andersen

''Danmark har brug for en ny retning, hvor vi investerer i uddannelse, forebyggelse, integration og samarbejde.''

Jeg har solid erfaring som byrådsmedlem, selvstændig og som far til tre.

Jeg tager mig til hovedet, når folketinget spilder tiden med vildsvinehegn, regler for håndtryk og bruger 700 mio. på en ø for udviste, imens de skærer ned på alle uddannelser. Og når politiet ikke har ressourcer til almindeligt politiarbejde, fordi alt for mange timer er gået med grænsekontrol.

Jeg brænder for at skabe rigtige løsninger på virkelige problemer og derfor har jeg i dag stærkere motivation end nogensinde!
Danmark har brug for en ny retning, hvor vi investerer i uddannelse, forebyggelse, integration og samarbejde. En retning, hvor vi afviser symbolpolitik og populisme. Det kan jeg og det brænder jeg for.

ET GRØNNERE, FRIERE OG STÆRKERE DANMARK

Klimakrisen er dét vigtigste spørgsmål lige nu. Jeg vil bruge min erfaring fra forhandlingsbordet og min viden om klima, miljø og grundvandsbeskyttelse til at opnå resultater i folketinget. Vi skal fx have en dansk klimalov lige nu!

Vi skal hjælpe mennesker i nød. Det er vores eget valg og ansvar, at alle mennesker behandles med respekt og værdighed. Vi må ikke tage håbet fra mennesker og især børns trivsel er altså vigtigere end en stram udlændingepolitik. Og så Danmark skal selvfølgelig tage mindst 500 FN kvoteflygtninge igen.

Det gode liv begynder med børnene. Derfor skal vi sørge for gode institutioner med flere pædagoger og stoppe nedskæringerne på uddannelse.

Jeg er sikker på, at langt de fleste af os, vi ønsker det bedste for Danmark og for vores børn og børnebørn.
Jeg tænker ofte på grundlovens ord på Christiansborgs vægge; Retsind, lovsind, frisind og storsind.

Jeg tror på, at de bedste løsninger findes i fællesskab og samarbejde. Man kan godt være venlig og empatisk uden at være tossegod. Og man kan godt være konstruktiv og pragmatisk uden at være afstumpet.

Jeg håber, at vi kan få optimismen tilbage hos flere borgere og politikere. Troen på og viljen til positivt samarbejde, hvor vi lægger langsigtede planer i tillid til, at i morgen kan blive endnu bedre i dag. En fremtid, hvor vi bruger energien på rigtige løsninger på virkelige problemer.

STØT MIN KAMPAGNE

Du kan støtte mit politiske arbejde med en ny retning for Danmark på mange måder. Blandt andet økonomisk. Det koster penge, at føre valgkamp. Og Radikale Venstre er et lille parti med få økonomiske ressourcer, hvor selv små beløb gør en synlig forskel.

Mobilepay fx 200 kr. til 102271

Kontoen administreres af Radikale Venstre Aalborg.

Hvis du ønsker en eller mange plakater til ophængning eller til dig selv, eller hvis du vil hjælpe med uddeling af flyers eller hjælpe på anden måde, så kan du sende en email på daniel@nyboeandersen.dk

KONTAKT
E-mail: daniel@nyboeandersen.dk
Tlf.: 23 23 61 09

OPSTILLET I
Nordjyllands Storkreds
- Aalborg Østkredsen

TILLIDSHVERV

1. suppleant til folketinget siden 2005 (4 valg i træk).
Tidligere 1. viceborgmester i Aalborg og byrådsmedlem i 12 år.
Formand for FOKUS Folkeoplysning
Bestyrelsesmedlem for Aalborg Zoo, Musikkens Hus og app-virksomheden LearningByPlay.
Tidligere bl.a. formand i I/S RenoNord og Aalborg Vand A/S samt bestyrelsesmedlem i bl.a. DANVA, Nordjyllands Trafikselskab og Dansk Affaldsforening.

CV

Bachelor i kommunikation og digitale medier (humanistisk informatik).

Siden 2010 medstifter/medejer af iværksættervirksomheden Danske Fagkonferencer, hvor vi blandt andet har grundlagt Benny Andersen Prisen, der overrækkes hvert år på Børnekonferencen. Vi står ligeledes bag Sundhedskonferencen, Ældrekonferencen og Ledelseskonferencen.

Tidligere bl.a. markedschef for medievirksomheden OFIN, ansat i KMD’s skoleafdeling og teamkoordinator i JTM.