Gitte Reimer

''Alle børn skal sikres en god start på livet med masser af leg, anerkendelse, læring og nærværende voksenkontakt.''

Gitte Reimer

''Alle børn skal sikres en god start på livet med masser af leg, anerkendelse, læring og nærværende voksenkontakt.''

Min drøm er at alle mennesker viser hinanden tillid og respekt, og at alle kan leve i frihed og med håb om en god fremtid. At børn frit kan lege sammen med andre børn, og at deres identitet vil udvikle sig positivt i relationen med autentiske og nærværenede voksne i gode stabile og forudsigelige rammer.

At skoler og institutioner sikrer børnene kvalitativ læring, dannelse og sociale kompetancer. At alle vil og kan tage ansvaret for deres egen tilværelse, og at unge finder ud af, hvad de skal leve for, og ikke kun hvad de skal leve af.

At der er et sikkerhedsnet under mennesker, der har brug for hjælp enten kortvarigt eller kontinuerligt. At alle lever i gode og sunde relationer med andre og at ingen bliver syge af at gå på arbejde. At vi allesammen kan leve i en giftfri verden og at kloden efterlades sådan til vores børn.

DANMARK HAR BRUG FOR EN NY RETNING 

Alle børn skal sikres en god start på livet med masser af leg, anerkendelse, læring, positive forventninger, stabile rammer og nærværende voksenkontakt. Når vi investerer massivt i børnene investerer vi i Danmarks fremtid.

Uddannelse har en værdi i sig selv og giver den enkelte borger mulighed for at få et selvstændigt, frit og godt liv. samt at bidrage til vores fælles samfund.

Integration. Alle mennesker er lige meget værd, og alle skal have mulighed for at gøre deres drømme til virkelighed og bidrage med det, de kan.

OM MIG

Jeg bor syd for Ribe sammen med min mand, der stadig er erhvervsaktiv og rejser meget. Vi har en lille gård med anguskreaturer, hund, høns og stor køkkenhave. Jeg har 3 børn og 7 børnebørn. Jeg er i en sen alder gået ind i politik, fordi jeg ønsker Danmark i en anden politisk retning, bort fra den højredrejning, der har fundet sted. Jeg ønsker at bruge min brede faglige erfaring fra det virkelige liv, i en politisk sammenhæng. Jeg ønsker at skabe mere nærhed og tillid mellem borgere og det politiske niveau. Jeg vil arbejde for at skabe bedre beslutningsprocesser, mere sund fornuft og bedre samarbejde med de mennesker, der bliver berørt af nye love. Arbejde for at vores velfærdssystem sikrer det enkelte barn en god opvækst og det enkelte menneske muligheder for et aktivt og selvstændigt liv og et sikkerhedsnet under de mennesker, der har brug for det.

Min store familie gik stort set i opløsning, da jeg var 6 år. Flere dødsfald, skilsmisse og brud førte til at min familie kom til at bestå af min mor, bror og jeg. Min mor fik som 35 årig alenemor mulighed for at tage sig en uddannelse.Hun blev mønsterbryder og skabte en dejlig barndom for min bror og jeg. Jeg har således set, hvad en uddannelse kan gøre for en sårbar familie, og jeg har haft en rollemodel i min mor, der har taget et ansvar for at blive selvforsørgende og at bringe sine børn godt på vej. Jeg er så lykkelig for at jeg i min skoletid ikke oplevede test, trit og retning, men at jeg frit kunne lege med kammerater i skov, ved strand og på vejen. Jeg har altid haft øje for og stor medfølelse med de mennesker, der har haft det svært. Jeg har en indbygget tro på at der er muligheder for alle, Alt kan forandres til det bedre, vi kan alle udvikle os og lære noget nyt. Jeg tror på at mennesker trives bedst i sociale relationer og at alle ønsker at have en værdi for andre og for sit land. Jeg har mod mod til at stå ved den jeg er og at kæmpe for det, jeg finder nødvendigt. Tillid, respekt og ansvar overfor sig selv og andre er nøgleord for mig.

KONTAKT
E-mail: gitte.reimer@mail.dk
Tlf.: 51 95 06 92

OPSTILLET I
Sydjyllands Storkreds
- Esbjerg Omegnskredsen

TILLIDSHVERV

2008-2009 Formand for Vester Vedsted Landsbyforening
2007-2009 Bestyrelsesmedlem Vester Vedsted Landsbyforening
2001 Godkendt og optaget som medlem af Dansk Psykoterapeutforening
2000-2005 Bestyrelsesmedlem Ejerforeningen Kurveholmen
2001 Medlem af bestyrelsen i Landsforening mod spiseforstyrrelse


CV

Arbejdet som ledende sygeplejerske/sygeplejerske igennem mere end 30 år ved bl. a. Region Syddanmark, Brørup Kommune, Dansk Røde Kors, Sct Hans Hospital og Holbæk Sygehus.
Privatpraktiserende familie- og psykoterapeut gennem en årrække.

Uddannet sygeplejerske i 1972
Familieterapeut fra Kempler Instituttet i 1984
Merkonomuddannet i 2000