Helle Sommer Kjærgaard

''Et sundt samfund er et, hvor de stærke bærer de svage, og man har overskud også til at se ud over egne grænser.''

Helle Sommer Kjærgaard

''Et sundt samfund er et, hvor de stærke bærer de svage, og man har overskud også til at se ud over egne grænser.''

Jeg mener at den Radikale stemme er vigtig i et samfund, der bliver mere og mere præget af mistillid og modsætninger. Jeg tror på tillid, fællesskab, dialog og respekt for andres synspunkter og kultur. Gennem samtaler og samarbejde får vi de bedste resultater. Et sundt samfund er et samfund, hvor de stærkeste bærer de svage, og hvor man har overskud også til at se ud over egne grænser.

KLIMA

Efter min opfattelse er Folketingsvalget 2019 først og sidst et klimavalg. Vi skal kæmpe for klimaet både nationalt og internationalt. Der skal ske en grøn omstilling indenfor alle sektorer og ved vedtagelse af nye love og anlægsarbejder skal klimakonsekvenserne vurderes på lige fod med de økonomiske, men klimahensynet skal stå øverst. Kampen mod klimaforandringer skal ikke ses som en udgift, men som en investering.

DAGINSTUITUTIONER OG UDDANNELSE

I dag spares der lige fra daginstitutioner til universiteter. Det kan ikke være mere forkert. Der skal tværtimod investeres i børn og unge. Det skaber værdi både for den enkelte og for samfundet.

SUNDHED OG REGIONER

Sundhedsvæsenets hovedproblem er, at vi mangler læger og sygeplejersker, fordi man har uddannet for få. Det er svært at få besat ledige stillinger i ydreområderne. Centralisering og topstyring løser ikke det problem. Vi skal have flere hænder, større arbejdsglæde, flere midler, en styrket psykiatri, større fleksibilitet, nærhed og sammenhæng. Det er det kræfterne og midlerne skal bruges på.

Regionerne skal ikke nedlægges, de skal styrkes med flere opgaver. Flyt beslutninger væk fra staten og styrk den lokale medbestemmelse. Flere områder nær ved borgerne. Det styrker demokratiet.

 

KONTAKT
E-mail: radikalethyogmors@gmail.com

OPSTILLET I
Nordjyllands Storkreds
- Thistedkredsen

CV

Født 1956 i Herning
Gift, mor til 3 voksne børn

Teologisk kandidat
Aarhus Universitet

Sognepræst

Tidligere

Udviklingskonsulent KFUM`s Sociale Arbejde
Centerleder Doverodde Købmandsgård