Jens Rohde

''Fordi det er tid til både tro, håb og oprør. For retsstaten, for klimaet for solidariteten.''

Jens Rohde

''Fordi det er tid til både tro, håb og oprør. For retsstaten, for klimaet for solidariteten.''

Jeg arbejder for et Danmark, hvor vi bygger op i stedet for at bygge ned. Hvor vi ser uddannelse og kultur og dannelse som værdier i sig selv. Hvor vi vender os med åbent sind mod verden omkring os og styrker vores egne interesser og selvværd. Hvor værdigheden er tilbage i behandlingen af mennesker på flugt. Hvor værdigheden er tilbage i os selv.

MINE MÆRKESAGER

  • Retsstat med lighed for loven og stærkere demokrati.
  • Klimarevolution
  • Stærkere EU
  • Kamp mod ulighed

EU-ordfører, ordfører for nordiske anliggender, medieordfører, boligordfører

KONTAKT
E-mail: jens.rohde@ft.dk
Tlf.: 3337 4701

PERSONLIG ASSISTENT
Agathe Svarre Engell 
E-mail: Agathe.Svarre.Engell@ft.dk

OPSTILLET I
Københavns Storkreds
- Slotskredsen

TILLIDSHVERV

Bestyrelsesmedlem, Danmarks Nationalbank, 2001-2007
Folketingsmedlem, 1998-2007

CV

CEO, TV 2 Radio
CEO, PN1Evolution
Handelschef, Viborg Handelsstandsforening
Programmedarbejder, Radio Viborg