Jeppe Fransson

''Jeg synes, at vi mangler politikere med en socialfaglig baggrund. Men også at vi mangler unge politikere i Folketinget.''

Jeppe Fransson

''Jeg synes, at vi mangler politikere med en socialfaglig baggrund. Men også at vi mangler unge politikere i Folketinget.''

Jeg drømmer om et åbent og mangfoldigt Danmark, hvor vi tør tænke stort. Vi skal væk fra en mentalitet, hvor vi er bange for at blive påvirket udefra. Men først og fremmest skal vi igen skabe et land, der værner om de allermest udsatte borgere og hvor vi giver alle børn muligheden for at jagte deres drømme - uanset deres baggrund.

Mit navn er Jeppe, jeg er 30 år gammel og arbejder til dagligt som socialrådgiver. Jeg er kandidat til folketinget, fordi jeg gerne vil være en forskel for udsatte børn og unge i Danmark. Udover at gøre en forskel som socialrådgiver tror jeg også, at jeg kan gøre en forskel ved at engagere mig politisk som folketingskandidat.

INGEN BØRN SKAL VOKSE OP I FATTIGDOM

Som socialrådgiver ser jeg hver dag konsekvenserne af fattigdomsydelserne. Jeg ser, hvordan familier presses på deres daglige levebrød. Hvordan børn må skrotte vigtig medicin og droppe fritidsaktiviteter. Hvordan nyt tøj og fødselsdagsgaver er urealistisk.

Børn, der vokser op under disse vilkår, får ikke de samme muligheder som deres jævnaldrende. Det påvirker dem resten af livet – både socialt, psykisk og fagligt.

Det vil jeg ændre på. For det kan og skal vi gøre bedre i Danmark! Derfor vil jeg kæmpe for at afskaffe kontanthjælpsloftet, 225-timers-reglen og integrationsydelsen. For ingen børn skal vokse op i fattigdom.

STOP TEST- OG KARAKTERRÆSET

Jeg vil skabe kreativitet, nysgerrighed og trivsel i vores uddannelsessystem, så vores børn og unge får ro til at lære, lege og fordybe sig.

I dag er der i alt for høj grad fokus på karakterer, fremdrift og en nulfejlskultur, hvor ingen tør eksperimentere eller skille sig ud fra mængden.

Jeg vil en anden vej med vores uddannelsessystem. Vores uddannelsessteder skal have friheden tilbage til selv at tilrettelægge undervisningen. Der skal være karakterfrie folkeskoler og massive økonomiske investeringer i hele vores uddannelsessystem.

ET STÆRKERE KULTURLIV

Kultur er for mig alt det, der binder os sammen i fællesskaber. Kultur skaber sammenhængskraft på tværs af vores sociale, aldersmæssige, religiøse og etniske skillelinjer.

Regeringen og Dansk Folkeparti har de seneste år holdt kulturen i et både økonomisk og detailstyret jerngreb, der langsomt kvæler energien og kreativiteten i vores kulturliv. Det vil jeg gerne lave om.

Jeg vil styrke kulturen generelt set. Lige fra vores kunstmuseer, biblioteker og teatre til vores sports- og fritidsklubber og public service. Jeg vil kæmpe for at sætte kulturlivet fri af detailstyringen og for langt stærkere økonomiske rammer til kulturen.

KONTAKT
E-mail: jeppefransson@gmail.com

KAMPAGNEANSVARLIG
Tine Ewe Jensen
E-mail: ewejensen@gmail.com

OPSTILLET I
Københavns Storkreds
- Sundbyvesterkredsen

TILLIDSHVERV

2017-nu: Folketingskandidat i Københavns Storkreds
2017-nu: Medlem af Radikale Venstres hovedbestyrelse
2017-nu: 1. suppleant til Roskilde Byråd
2017: Kommunalvalgskandidat
2016-2018: Medlem af Dansk Ungdoms Fællesråds InitiativStøtteUdvalg
2015-2017: Politisk landsnæstformand for Radikal Ungdom
2008-2017: Medlem af bestyrelsen i Radikale Venstre Roskilde
2013-2015: Ordfører for integration og udlændinge for Radikal Ungdom
2013: Kommunalvalgskandiat
2019: Kommunalvalgkandidat
2008-2011: Formand for Radikal Ungdom Roskilde

CV

Marts 2018 - nu: Socialrådgiver i en familieafdeling
August 2017 til januar 2018: Projektkoordinator hos Europabevægelsen
Efteråret 2016: Universitetspraktikant hos Altinget.dk
2015-2016: Studentermedhjælper hos Københavns Ældreråd