Jonna Buch Andersen

''Alle skal have adgang til uddannelse, sundhed og en plads i fællesskabet.''

Jonna Buch Andersen

''Alle skal have adgang til uddannelse, sundhed og en plads i fællesskabet.''

Vi skal finde løsninger på virkelige problemer.

EN GRØN FREMTID

Radikale Venstre vil have grøn vækst, og her skal Danmark være i front med klimavenlig energi og en effektiv udnyttelse af vores ressourcer. Vi skal stoppe klimaforandringerne og CO2-udledningen. Vi skal have mere energi ved hjælp af sol, vind og biomasse. Det skaber nye arbejdspladser og udvikling i Danmark. Endvidere skal vi hurtigst muligt over på mere grøn transport – hvor vi benytter alternative grønne transportformer

ØKOLOGI OG BÆREDYGTIGHED

Vi skal have mere økologisk og bæredygtigt landbrug fri for sprøjtemidler. Flere køer, grise og høns skal gå frit – det er dyrevelfærd.
Der skal være blomster- og naturstriber i markerne. Det giver bedre forhold for mange fugle, dyr, insekter og bier. Vi skal sikre mangfoldigheden og diversiteten i naturen. Vi skal sørge for, at vi fortsat kan have lærken, agerhønen og haren.
Det betyder meget for vores fysiske og mentale sundhed at komme ud i naturen . Mange mennesker vil gerne bo på landet for at være tæt på naturen. Derfor skal der være mere tilgængelig natur for alle.

INGEN BØRN SKAL VOKSE OP I FATTIGDOM

Vi skal bruge flere ressourcer på vores børn og unge – alle har fortjent en god start på livet og en god start er forudsætningen for at du klarer dig godt senere i livet. Vi skal nedbringe antallet af børn, der vokser op i fattigdom. Børn skal have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. Børn med handicap bliver ofte forsømt i skolerne både med støtte og læring. Specialklasser bliver med flere og flere elever og ofte går eleverne bare og tuller rundt uden undervisning og det nødvendige støtte. Radikale Venstre vil arbejde for at specialområdet får et stort løft – så så mange af disse børn og unge kan få bedre mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet senere i livet.

MULIGHEDER FOR MENNESKER

Vi danskere skal hele livet have mulighed for at uddanne og udvikle os. Det kan føre os til nye fællesskaber og nye muligheder. Radikale Venstre vil stoppe besparelser på uddannelserne.
Rammevilkårene for erhvervslivet og det at bo og leve i yderområder skal forbedres.
Mangel på arbejdskraft er et meget stort problem i mange brancher, og her vurderer Radikale Venstre, at det vil skabe stor vækst i samfundet, hvis vi kan få arbejdskraft fra andre lande.
Tør vi – kan vi – så gør vi det – FREMAD – Stem på Jonna Buch Andersen, Radikale Venstre

OM MIG

Jeg stiller op fordi jeg mener at kan bidrage med en masse erfaring både som offentlig ansat i arbejdet med socialudsatte familier, arbejde med handicappede - både børn og voksne.
Jeg bor desuden på et landbrug som min mand og søn driver økologisk og hvor jeg bl.a. laver regnskab. Jeg har på den måde indsigt i de store udfordringer der er i landbruget.
Jeg har desuden arbejdet med frivilligt arbejde i hele mit voksenliv både som politisk engageret - som håndboldtræner for børn, som bestyrelsesmedlem i forskellige foreninger.
Jeg sidder desuden i lokale udviklingsråd.

KONTAKT
E-mail: enggaarden.andersen@bbsyd.dk
Tlf.: 42 23 79 43

OPSTILLET I
Sydjyllands Storkreds
- Vardekredsen

TILLIDSHVERV

Tidl. opstillet til kommunalvalget i Varde Kommune og regionsvalget i Region Syddanmark
Tidl. medlem af hovedbestyrelsen i Radikale Venstre, pt suppleant til hovedbestyrelsen

CV

Socialrådgiver i Familierådgivningen i Esbjerg Kommune. Jeg arbejder med børnesager inden for både handicap og sociale sager.
Bor på en økologisk gård, hvor min mand og vores ældste søn står for driften af malkekøerne og marken.