Karl Erik Olesen

''Vi skal udvikle vores land og sikre et godt samfund til alle - i særlig grad til de kommende generationer.''

Karl Erik Olesen

''Vi skal udvikle vores land og sikre et godt samfund til alle - i særlig grad til de kommende generationer.''

Jeg tror på, at det betyder meget, at man i alle sammenhænge kan optræde som et ordentligt menneske.
Jeg tror på, at alle de grundlæggende rettigheder og værdier, der ligger til grund for vores lovgivning er værd hele tiden at værne om.
Jeg tror på, at det hele tiden i livet er nødvendigt at skabe forandring og tilpasse sig forandring. Osse selv om vi i nogen situationer synes, at det rammer os selv urimeligt.
Jeg tror på, at vi alle har en forpligtelse til at udfordre magten for at sikre at Danmark udvikler sig godt og i overensstemmelse med vores grundlæggende værdier.
Jeg tror på, at vores internationale engagement både med vore nærmeste nabolande, i Europa og internationalt er af stor betydning og en del af vores kerneværdi.

ET GODT LIV FOR UNGE OG GAMLE

De vigtigste prioriteringer for mig er, at vi hele tiden har for øje, at samfundet udvikler sig på en harmonisk måde, som er med til at skabe sammenhængskraft , gode opvækstvilkår for kommende generationer og sikkerhed for et godt liv for både unge og gamle - alt sammen flettet sammen med behovet for nære relationer til vore samarbejdspartnere uden for landets grænser.
Miljøområdet er et absolut kerneområde i min optik.

Danmark skal fortsat være et godt sted at leve både for børn og voksne - som ikke bliver skævvredet i forhold til sociale, uddannelsesmæssige og økonomiske forhold.

OM MIG

Født i Vejle, flyttet til Sønderjylland i 1957, har været bosat i Aabenraa, Århus, Ålborg og Haderslev. Studentereksamen fra Aabenraa Statsskole. Læst økonomi i 2 år i Århus
Uddannet til lærer i Haderslev. Jeg er gift - og har 4 børn og 10 børnebørn.

KONTAKT
E-mail: keohaderslev@gmail.com
Tlf.: 21 21 63 80

OPSTILLET I
Sydjyllands Storkreds
- Haderslevkredsen

TILLIDSHVERV

- Tidligere medlem af Haderslev Byråd
- Formand for Fritidssamvirket i Haderslev
- Formand for Sønderjysk Skolemuseum
- Formand for Folkeuniversitetet i Haderslev + aftenskole
- Menighedsrådsmedlem i Starup Sogn

CV

- Født 1950 - arbejdet som lærer, skolekonsulent, skoleinspektør, kultur- og fritidschef og skolechef.
- Engageret i en række historiske foreninger, herunder lokalhistoriske
- Har arbejdet både lokalt og på landsplan i Børne- og Kulturchefforeningen
- Aktiv pensionist