Lartey Lawson

''Vi skal i fællesskab arbejde for et samfund præget af mangfoldighed, hvor de stærke tager hånd om de svage.''

Lartey Lawson

''Vi skal i fællesskab arbejde for et samfund præget af mangfoldighed, hvor de stærke tager hånd om de svage.''

Jeg mener, at Danmark skal genvinde sin plads som foregangsland - socialt, økonomisk og miljømæssigt. Vi skal i fællesskab arbejde for et samfund præget af mangfoldighed, hvor de stærke tager hånd om de svage.

GRØN OMSTILLING - IKKE MINDST RENE FØDEVARER, RENT VAND OG REN LUFT

Som gammel landmand mener jeg, at langt flere fødevarer skal produceres som økologiske.

UDSYN INTERNATIONALT OG INTERNT I DANMARK

Jeg ved, at Afrika har brug for Europa – og at Europa har brug for Afrika. Danmark bør være talerør for Afrika i EU. Med en storstilet EU-strategi for Afrika, vil vi kunne reducere trangen til immigration.

FLERE MULIGHEDER - BØRN UNGE OG UDDANNELSE

Jeg vil kæmpe for, at vuggestuer og børnehaver tilføres 4500 flere pædagoger. Alle unge skal have en uddannelse. Jeg vil støtte erhvervsskolerne. Vi skal have mere erhvervspraktik, flere rigtige praktikpladser og en mere fleksibel SU til de unge.

OM MIG

Jeg er født i Ghana og kom til Danmark i 1981. Her blev jeg oprindelig landbrugstekniker og landmand på baggrund af et virke på landbrugsejendomme i Herning, Kalundborg og Assens.
Har en Ph.d. i landbrugsøkonomi fra Københavns Universitet (KU). Har været ansat i Fødevarestyrelsen samt været tilknyttet KU som forsker og underviser.

I dag er jeg ansat i Vejdirektoratet, hvor jeg arbejder med statistik over trafikulykker. Siden 2011 har jeg været ekstern lektor ved Aalborg Universitet, hvor jeg underviser i international marketingstatistik. Desuden har jeg siden 2011 været censor på KU i landbrugsøkonomi.

Har boet i København i 30 år. Bor i dag på Østerbro med min hustru Nina. Er far til tre voksne børn. Min søn, Kofi, og mine to døtre, Nadu og Signe.

KONTAKT
E-mail: lal@vd.dk

KAMPAGNEANSVARLIG
Najma Osman
E-mail: najma1999@live.dk
Tlf.: 60 14 90 21

OPSTILLET I
Københavns Storkreds
- Bispebjergkredsen

TILLIDSHVERV

- Suppleant Borgerrepræsentation i København 2017 -)
- Medlem af Videnskabsetisk Komite i Region (2014 -2017 for partiet)
- Medlem af storkreds bestyrelse i København
- Østerbro lokaludvalg (for partiet)

CV

- 62 år.
- Uddannet PhD., cand.oecon.agro. fra Københavns Universitet (1999).
- Arbejder i Vejdirektoratet, med ulykkesstatistik.
- Censor på KU siden 2011.
- Tidligere i Fødevarestyrelsen har jeg arbejde med statistik, dyrevelfærd indeks, antibiotika forbrug i husdyrbrug og effektmål ansvarsområde.
- Tidligere Ekstern Lektor på Ålborg Universitet, 2011-2018.
- Tidligere på KU med forskning indenfor fødevareøkonomi og undervisnings forpligtelser i faget økonometri.
- Oprindeligt uddannet fra Nordisk Landboskole som landbrugstekniker.
- Landmand med praksis fra gård i Herning, hvor jeg kom til fra Ghana som 25-årig og senere også på gård i Kalundborg og Assens.
- Bor på Østerbro med min hustru Nina. Far til 3, en dreng (31 år) og 2 piger på henholdsvis 21 og 16 år. Fritiden fordeles mellem politik på forskellige niveauer (vigtigt) – og min familie.