Marianne Mulle Jensen

''Allermest brænder jeg for folkesundheden i Danmark.''

Marianne Mulle Jensen

''Allermest brænder jeg for folkesundheden i Danmark.''

51 år som borger i Danmark har lært mig, hvordan vores samfund fungerer på godt og ondt. 21 år som læge har lært mig, hvad det er, der betyder noget for mennesker, som rammes af sygdom. Det har også lært mig, hvad det er der gør mennesker syge, og at usunde vaner er svære at bryde med.

Jeg har set, hvad der sker når politikerne med et pennestrøg beslutter at ændre på kriterierne for, hvordan sundhedsvæsenet skal arbejde.
Det som skulle være til gavn for de fleste, risikere at blive til gene for mange, hvis politikerne ikke har den nødvendige indsigt i det sundhedsfaglige fundament.

ALLERMEST BRÆNDER JEG FOR FOLKESUNDHEDEN I DANMARK

Mennesker har det af natur bedst, når de selv kan bidrage, være en del af noget større. Når de kan gå på arbejde, passe et studie, deltage i familielivet eller i et andet socialt fælleskab. Det kan være svært, hvis man rammes af psykisk eller fysisk sygdom. Jeg mener, at vi skal satse langt mere på at forebygge de kroniske sygdomme, som i dag rammer alt for mange borgere. Vi skal turde sige JA til det gode og sunde liv, og NEJ til det, der gør os syge. Vi politikere, skal gøre det langt lettere for Danskerne at leve det sunde liv. Sund mad og sunde vaner skal tales op. Motion, bevægelse og frisk luft skal være tilgængeligt for alle. Arbejdslivet må gerne være udfordrende men ikke nedbrydende, og vi skal tage vare på hinanden

Det kan vi sikre, dels gennem lovgivning, men også ved at satse på oplysning og samarbejde med institutioner, skoler og erhverv.

RETSSIND OG FRISIND

Lov, pligter og rettigheder skal gælde for os alle. Dette uanset vores køn, alder, socialklasse, hudfarve, seksuel orientering eller religion. Tanken og ordet er frit, og skal derfor bruges med omhu.

Vi skal være åbne mod verden, lære fra os og samtidig drage erfaringer til nytte for Danmark.
Vi skal tage ansvaret på os i alle livets aspekter. Eksempelvis når det gælder klima og uddannelse. Hvad nytter det, at vi har gode ideer i Danmark omkring omstilling og grøn energi, hvis ikke vi vil dele ideen med vores venner i både Europa, Afrika eller USA.
Danmark har ikke monopol på folkesundhed, og derfor skal vi ud i verden og lære, hvordan man også kan gøre. På Island har man taget store og indgribende skridt for at nedbringe rygning og alkoholforbruget blandt de unge.... tør vi også det i Danmark?

OM MIG

Jeg har selv haft en fantastisk barndom og ungdom, hvor der var muligheder og kun få begrænsninger. Derfor fik jeg min drømmeuddannelse og senere et godt job, en skøn familie og med det et stort ansvar og masser af forpligtelser.

Frihed skal gives, men ansvar skal tages. Det vil jeg gerne give videre til de kommende generationer. Positiv udvikling i samfundet, kommer via uddannelse, sammenhold og når mennesker gør sig umage.

KONTAKT
E-mail: sienaida@gmail.com
Tlf.: 27 20 85 60

KAMPAGNEANSVARLIG
Torsten Topbjerg, Formand for Valgudvalget i Nordjyllands Storkreds.
E-mail: torsten@topbjerg.dk

OPSTILLET I
Nordjyllands Storkreds
- Aalborg Vestkredsen

TILLIDSHVERV

Medlem af Radikale Venstres Hovedbestyrelse siden 2016
Bestyrelsesmedlem Radikale Venstre Aalborg siden 2015
Formand for Dialogforum for Sundhedspolitik RV 2018
Medlem af Overlægerådet v. Aalborg Universitets Hospital 2015 -2018

CV

Cand. Med. 1997
Speciallæge i Gynækologi & Obstetrik 2008
Overlæge med subspeciale i gynækologisk onkologi siden 2012
Mastergrad i offentlig ledelse (MPA) 2017