Matilde Lissau

''Jeg drømmer om et stærkere, friere og grønnere Danmark.''

Matilde Lissau

''Jeg drømmer om et stærkere, friere og grønnere Danmark.''

Jeg lytter også selvom jeg ikke er enig!
Jeg ønsker at politik handler om reele problemer!
Jeg ønsker at tage ansvar!

Jeg er kandidat til folketinget, fordi jeg ønsker at få indflydelse på beslutningerne i det land og det samfund, jeg lever i, samt at bidrage til et grønnere, friere og stærkere Danmark, hvor en humanistisk tilgang til flygtninge og indvandre får en stemme, hvor bæredygtighed og klimaudfordringen tages alvorligt og hvor vi satser på uddannelse og innovation.

FØDT RADIKAL

Jeg er født Radikal, og det er der ikke mange stemmer i på Bornholm, men jeg har aldrig overvejet at skifte parti, blot for at få indflydelse lokalt eller nationalt. Jeg ønsker ikke at blive valgt blot for at få en plads på Tinge, men fordi jeg mener, at jeg kan bidrage til reelle løsninger på reelle problemer. Til trods for mange års erfaring med politik, har jeg og ønsker jeg til stadighed at bevaret min idealisme.

KONTAKT
E-mail: matildelissau@gmail.com

OPSTILLET I
Bornholms Storkreds
- Rønnekredsen

TILLIDSHVERV

Aktiv i RV hele mit liv , både i RU, i lokalafdelinger, hvor jeg har boet, samt i Hovedbestyrelsen. Pt. medlem af bestyrelsen i Radikale Venstre Bornholm og Hovedbestyrelsen, samt delegeret til Landsmødet.

Har ud over dette været organisatorisk aktiv i:
- Dansk Ungdoms Fællesråd
- Dansk Amatørteater Samvirke (stifter af Ung i DATS)
- Geografforbundets hovedstyrelse
- Formand for Geografforlaget og redaktør
- Dansk Friskoleforenings styrelse siden 2014

Frivillig arbejde:
- Harley Davidson distrikt 6
- Rønne Roklub (havkajak instruktør)

CV

Skoleleder ved Svaneke Friskole

Tidligere:
Skoleleder ved Sydbornholms Privatskole
Ansat i IT-virksomheden Informi GIS

Uddannelser
- Diplomuddannet i Ledelse
- Cand. Pæd. Geografi fra DPU
- Diplomuddannelse i Naturvidenskab fra DPU
- Projektleder i forbindelse med ITMF-midlerne
- Solution selling i ESRI-regi
- Læreruddannet fra Blaagaard Statsseminarium
- Cand. Polit (3 år)
- Studentereksamen fra Studenterkursus på Frederiksberg
- Typograf