Mette Annelie Rasmussen

''Vi har fået en opgave fra fremtiden: Vi skal igen være blandt verdens bedste når det kommer til den grønne omstilling.''

Mette Annelie Rasmussen

''Vi har fået en opgave fra fremtiden: Vi skal igen være blandt verdens bedste når det kommer til den grønne omstilling.''

Det burde være selvfølgeligt, at vi tager ansvar for vores klima og ressourceforbrug, selvfølgeligt, at vi overholder vores aftaler med FN og respekterer menneskerettighederne og at vi behandler dem, der enten indvandrer til Danmark, eller flygter hertil, værdigt.

Desværre er det ikke selvfølgeligheder for flertallet i folketinget og derfor stiller jeg op til folketinget, for at arbejde for en anden retning. En retning hvor vi tager ansvar for en grønnere fremtid og hinanden, og hvor vores hovedstad går foran, for når hovedstaden er stærk og sund, betyder det fremgang for hele landet.

Stemmer vælgerne mig i folketinget, tager jeg fem år politisk erfaring fra Rådhuset i København, erhvervserfaring, og visioner for hvordan vi trækker Danmark, EU og verden i en grønnere, stærkere og friere retning med på Borgen.

MERE GRØN HANDLING, MINDRE SORT SNAK

Danmark skal igen gå forrest i klimakampen og vi skal vi bruge vores fælles ressourcer mere effektivt. Det kan vi, hvis vi hæver vores klimaambitioner og sænker CO2-udslippet, genanvende mere og smide mindre ud. Vi skal igen være blandt verdens bedste når det kommer til den grønne omstilling, ikke fordi det er bedst at være først, men fordi vi har fået en opgave fra fremtiden; vi skal højne vores klimaambitioner, så dem der kommer efter os har mulighed for at leve gode liv.

TILLID TIL VERDEN

Vi skal tage ansvar for dem, der har brug for beskyttelse og styrke vores globale engagement. Det kan vi, hvis vi igen modtager kvoteflygtninge, sikrer alle børns rettigheder & hæver vores udviklingsbistand til 1 % af vores BNI.

EN STÆRK HOVEDSTAD TIL GAVN FOR HELE DANMARK

En stærk hovedstad sikrer udvikling og jobs til Danmark. Men hovedstaden har udfordringer, de skal løftes i fællesskab. Vi skal have renere luft og mindre trængsel, derfor skal vi indføre roadpricing og stramme miljøzonerne og så skal vi stoppe tilfældige udflytninger af arbejdspladser.

OM MIG

Kvinden: Jeg er gift på 22. år og har to døtre på 18 og 19 år, vi bor på Østerbro, men har boet og arbejdet i Georgien og Zambia og inden familie kom til i Frankrig og USA, så internationale relationer og forhold fylder meget i mit liv, der gør mine venner også, elsker at læse, motion kunne jeg godt blive bedre til, men elsker min cykel.

Kommunalpolitikeren: Jeg er gruppeformand og teknik- og miljøordfører på Københavns Rådhus på 5 år. Her har mit hovedfokus været på at sikre renene luft til københavnerne, ressource effektivitet, bedre cykelforhold og at få sat Verdensmålene på dagsorden.

Klimakommunikatøren: Jeg arbejder med formidler, partnerskaber og klima, energi og bæredygtig udvikling i regi af UNEP DTU Partnership i FN byen og hvor vi hver dag arbejder for at få implementeret Paris aftalen og Verdensmålene, intet mindre;)

KONTAKT
E-mail: kontakt@metteannelie.dk
Tlf.: 26 78 67 18

KAMPAGNEANSVARLIG
Charlotte Burgess
E-mail: Charlotte.burgess1911@gmail.com
Tlf.: 22 55 54 22

OPSTILLET I
Københavns Storkreds
- Østerbrokredsen

TILLIDSHVERV

  • Medlem af FN forbundets bestyrelse
  • Medlem af Bestyrelsen for Institut for Flerpartisamarbejde, udpeget af Radikale Venstre
  • Har været næstformand I Københavns vælgerforening, Tidl. formand for RVs Internationale udvalg.
  • Siddet I et utal af forældrebestyrelser gennem mine børn børnehave og skoletid.