Niels Arbøl

''Jeg vil arbejde målrettet for, at forældre skal kunne få tilskud for at passe de mindste hjemme.''

Niels Arbøl

''Jeg vil arbejde målrettet for, at forældre skal kunne få tilskud for at passe de mindste hjemme.''

Danmark bliver kaldt verdens lykkeligste land. Der er behov for et kritisk blik på det. Vi oplever, at stadig flere unge får sociale og psykiske problemer, og familier med små børn er stressede. Så børn og unge står i centrum for min interesse. Det gælder også flygtninge og indvandrere, og vi må bort fra det politiske flertals nedværdigende ’dem-og os’ politik. Jeg vil gerne være talsmand for dem, der ikke har magt eller stemmeret, og som ofte overses af politikere.

Den grønne omstilling og klima-målsætningen er vigtig af hensyn til naturen og fremtiden på vores klode. Uddannelse af børn og unge må prioriteres, selv om resultaterne ikke altid kan eller skal måles og vejes. Den Europæiske Union blev skabt for fredens skyld, og jeg vil styrke Danmarks deltagelse heri, også for vores efterkommeres skyld.

MERE TID TIL BØRNENE

Jeg vil arbejde målrettet for, at forældre skal kunne få tilskud for at passe de mindste hjemme, og svage familier skal støttes.

EN HUMAN OG ANSVARLIG UDLÆNDINGEPOLITIK

Jeg vil ikke acceptere, at børn skilles fra deres forældre, eller at danske statsborgere tvinges til udlandet bort fra familien. Flygtningespørgsmålet skal løses solidarisk inden for EU.

VERDENS GRØNNESTE LAND

Klimaet skal have første prioritet, den grønne omstilling fremskyndes, og en tredjedel landbrugsjord omlægges til natur

UDDANNELSE FOR LIVET

Jeg vil stoppe de årlige besparelser på uddannelserne og give de unge tilbud om uddannelse i nærheden af, hvor de bor, og gennem hele livet. Uddannelsesloftet skal fjernes og fremdriftsreformen ændres.

FULDT MEDLEM AF EU

- så forbeholdene afskaffes.

OM MIG

Jeg har været bosat i Dronninglund siden 1987 og er far til en søn og to voksne døtre, og jeg har tre børnebørn.

I dag er politik blevet temmelig uoverskueligt for de fleste mennesker. Det er derfor vigtigt, at du vælger den rigtige person til at træffe de rigtige afgørelser.

- Som biolog har jeg faglig baggrund omkring sundhed, miljø og klima
- Som gymnasielærer ved jeg, hvad unge mennesker føler og tænker
- Som nordjyde kender jeg til landsdelens udfordringer
- Og som kristen fokuserer jeg på det enkelte menneskes værdighed, frihed og ansvar.

Lad os sammen sætte en ny kurs for Danmark!

KONTAKT
E-mail: mail@nielsarboel.dk
Tlf.: 26 23 36 34

OPSTILLET I
Nordjyllands Storkreds
- Brønderslevkredsen

CV

  • Født 1951 i København
  • Lektor, cand.scient. et art. i biologi og religion
  • Underviser på gymnasium og HF siden 1987 (VUC, Aalborg)
  • Forfatter til en række bøger inden for biologi, samfundsvidenskab og religion
  • Driver bogforlaget Queenswood Media Productions, og har produceret enkelte dokumentarfilm til TV
  • Har forsket inden for emnet moderskab
  • Politisk aktiv først i Kristeligt Folkeparti, siden i Centrum-demokraterne.
  • Tidl. formand for det tværpolitiske Kristendemokratisk Forum, lokalformand for den Danske Europabevægelse på Østerbro i København og medlem af en tværpolitisk tænketank under regeringen Schlüter.
  • Medlem af Radikale Venstre siden 2006, og siden maj 2017 opstillet som folketingskandidat i Brønderslevkredsen.
  • Flygtningeven og aktiv i Dansk Flygtningehjælp på lokalt plan.