Petar Socevic

''Friheden kendetegner Danmark. Danmark kendetegner friheden. Så lad os nu få fjernet den symbolpolitik.''

Petar Socevic

''Friheden kendetegner Danmark. Danmark kendetegner friheden. Så lad os nu få fjernet den symbolpolitik.''

Jeg kæmper for at der i Danmarkhistoriens næste kapitel skal stå, at vi ikke tillod en skræmmende højredrejning, da der var mest behov for at holde fast i de menneskelige værdier. Humanismen og medmenneskeligheden skal overvinde symbolpolitikken og småligheden.

Det Danmark, jeg kender og er stolt af, er bygget på værdier, som skaber friheden til at være den du er, støtter dig i opnåelsen af dine drømme, griber dig hvis du falder, og hvor du uanset baggrund, kultur, bopæl, økonomi, tøjvalg eller religion er en del af fællesskabet.

Danske organisationer advarer om at flere og flere ikke har råd til mad. Børn udvises af landet, og børn isoleres fra omverdenen i flygtningelejre på dansk jord. Vuggestuer og børnehaver mangler 4500 pædagoger.

Derfor vil jeg kæmpe for et Danmark der er uafhængigt af DF’s politik.

DF og regeringen bruger finansloven på at sænke afgifter på spiritus og sende mennesker ud på en øde ø. Penge der kunne have været bruget på at afskaffe kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, bekæmpe fattigdom, flere nye pædagoger, stoppe nedskæringerne på uddannelser og sætte skub på den grønne omstilling.

INGEN BØRN SKAL VOKSE OP I FATTIGDOM

Jeg vil kæmpe for børnene, dem der har mindst, og de mennesker som DF og regeringen indtil nu har brugt som brikker i et magtspil. Dem der ikke har haft en stemme. Det skal der laves om på ved dette valg.

Jeg vil kæmpe for, at de 64.500 børn i Danmark, der i dag vokser op i fattigdom, aldrig mere skal stå i en situation, hvor deres forældre skal vælge imellem at købe mad og tøj eller betale for huslejen. Jeg nægter at acceptere en opdeling af Danmark i et A- og et B-hold, når det kommer til børns muligheder i livet.

En afskaffelse af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, så familier igen kan få råd til at betale for husleje, få mad på bordet og så ingen børn skal vokse op i fattigdom.

MENNESKERETTIGHEDER SOM GÆLDER FOR ALLE

Et stop for flygtningelejre på dansk jord og et stop for udvisningerne af børn. Retten til at alle kan bevare deres personlige frihedsrettigheder. Familierne skal ud fra flygtningelejrene, og børnene skal have mulighed for en dagligdag med en almindelig skolegang og nye venner.

Udvisningerne af børn stoppes, så retten til familieliv bliver respekteret, og ingen familier adskilles.

Der skal leves op til vores internationale ansvar, med Danmark som aktiv medspiller i at løse flygtninge- og klimakrisen. Flygtninge- og klimakrisen skal løses internationalt, med Danmark som en aktiv medspiller i et fælles forpligtende europæisk samarbejde.

SUNDHED FOR ALLE

Jeg kæmper for en styrkelse af sundhedsvæsenet, mere fokus på forebyggelse af livstilsygdomme og uddannelse af flere læger, så lægemanglen i Danmark ophøre

Hjemløse borgere skal hjælpes og behandles med værdighed og medmenneskelighed, og ikke have bøder for at opholde sig bestemte steder, som regeringen og DF har indført.

KONTAKT
E-mail: psdkjura@gmail.com
Tlf.: 71 38 35 40

KAMPAGNELEDER:
Simon Jakobsen
E-mail: simon.jakobsen.rv@gmail.com
Tlf.: 53 60 02 70

OPSTILLET I
Københavns Omegns Storkreds
- Brøndbykredsen

CV

Uddannet som jurist ved Københavns Universitet.
Menneskerettigheder, konventioner og internationale organisationer var et stort fokus for mig under min fakultetstid, og er i dag væsentlige drivkræfter i mit politiske arbejde.