Poul Elmegaard

''Jeg vil slås for en grønnere, friere og stærkere verden, hvor vi tager ansvar. Tør vi, kan vi!''

Poul Elmegaard

''Jeg vil slås for en grønnere, friere og stærkere verden, hvor vi tager ansvar. Tør vi, kan vi!''

Jeg slås for fællesskabet, for dansk indflydelse og for at sikre frihed til det enkelte menneske uden at svigte de svage, på vores socialliberale grundlag.
Mange år på arbejdsmarkedet, er mit afsæt. Jeg har lært og konkret erfaret, hvor vigtig og smidigt EU er. Jeg var med i gruppe der udviklede direktiv om sikkerhed på legepladser.

FÆLLES OM UDFORDRINGERNE

Stadig flere spørgsmål kan kun løses i fællesskab og jeg ser det som ”himmelråbende tosset” at tro, at der findes nationale løsninger, når vi alle er afhængig af hinanden.

- Klima – verdens størst udfordring – som vi skal løse, fordi vi tør og vi kan, men opgaven er stor.
- Demokrati og retssikkerhed skal gælde alle mennesker, både dem vi er enige og uenige med. Europa-Parlamentet er en meget vigtig del af vores demokrati.
- Bekæmpelse af fattigdom. Ingen har glæde af at der findes fattige, derfor skal vi sikre alle et ordentligt livsgrundlag.

Jeg drømmer om, at Danmark igen bliver et land, der bliver bedre. Hvor trygheden og udviklingen er positiv. Stop for undermineringen af vores institutioner og vores befolkning. Jeg vil have humanismen og overholdelse af retsstatens regler tilbage på sporet. Udgangspunktet er det enkelte menneske og målet er: Trivsel, tryghed og udvikling.

STEM PERSONLIGT

Jeg slås for at Danmark udfylder sin rolle og tager ansvar. Slut med at lade stå til.

Jeg har aldrig været typen der springer over, hvor gærdet er lavest – en stemme på mig er en stemme for at almindelige mennesker også har en holdning, en mening, et standpunkt. Det er demokratiets hjørnesten og både stenen og jeg står fast. Vil du hjælpe med, så stem personligt.

KONTAKT
E-mail: poulelmegaard@gmail.com
Tlf.: 30 59 09 06

OPSTILLET I
Vestjyllands Storkreds
- Silkeborg Sydkredsen
- Viborg Østkredsen

TILLIDSHVERV

Europabevægelsen Østjylland, formand
Radikal Venstre, Hovedbestyrelsesmedlem
Radikale Venstre, Silkeborg, bestyrelsesmedlem
Th. Langs HF & VUC, bestyrelsesmedlem
Sejs-Svejbæk lokalråd, medlem af klimagruppen

CV

Projektkonsulent hos Veksø AS
Bygherrerådgiver – 2010 -2015 Steni AS
Projektsalg 2006-2010 – Balco AS
Selvstændig 1995 -2008 – SCR Rengøringsteknik
Direktør 1989 -1995 - HAGS Legepladser APS
Sælger 1985-89 – HAGS Legepladser
Er uddannet i orden, service og kreativitet