Rikke Mortensen

''Det som kan få mig op af stolen er, hvis vi som mennesker ikke behandler hinanden med respekt og omsorg.''

Rikke Mortensen

''Det som kan få mig op af stolen er, hvis vi som mennesker ikke behandler hinanden med respekt og omsorg.''

Jeg drømmer om et grønnere, friere og stærkere Danmark. Et Danmark hvor vi finder tilbage til solidariteten med dem, som har det sværest og hvor vi hjælper mennesker i nød.

Et Danmark, som ikke lukker sig om sig selv, men som tror på et fælles europæisk samarbejde. Et Danmark, hvor der er plads til at være barn, og hvor vores unge lærer at få tillid til sig selv og verden. Et land hvor vi uddanner os hele livet, og hvor vi investerer i uddannelse, fordi det er vejen til et stærkt Danmark.

Jeg vil et Danmark, hvor vi tager klimadagsordenen på os, og tager de modige skridt, der skal til for at stoppe den katastrofale kurs som er udstukket. Et Danmark, hvor vi kan drikke vandet og trække vejret frit, et Danmark hvor vi værner om hinanden og om miljøet.

Et Danmark hvor der er plads til de, som ønsker at være en del af vores samfund, et Danmark hvor vi ikke gør forskel på mennesker på baggrund af religion eller etnicitet - et Danmark hvor alle behandles ud fra grundlæggende værdier som ligesind, frisind og storsind. Vi skal have humanismen tilbage i dansk politik.

Vi skal have en ny regering i Danmark og vi skal have en regering som arbejder bredt henover midten i dansk politik og vi skal have en regering som er uafhængig af DF's politik.

EN GOD START PÅ LIVET FOR ALLE BØRN

Børnene har mit hjerte politisk, jeg ønsker brændende at vi får løftet kvaliteten på småbørnsområdet, vi skal have minimumsnormeringer i vores dagtilbud.
Folkeskolen trænger til en genopretning efter en noget tvivlsom skolereform, økonomien trænger til et løft og børnene trænger til mindre pres. Vi skal afskaffe de nationale test.
Klimaet kan ikke vente, vi skal handle nu. Vi skal finde de grønne ambitioner frem.

Vi skal have gjort op med den stigende ulighed i Danmark - kontanthjælpslof 225-timersreglen og den lave integrationsydelse. Og vi skal rulle paradigmeskiftet tilbage. Vi skal løse de udfordringer der er i forhold til integration, og ingen i Danmark skal opleve sig forskelsbehandlet på grund af etnicitet eller religion.

ERFAREN POLITIKER FRA YDERSTE LED

Politik har altid været en del af mit liv, jeg er et af de mennesker, som ikke kan lade være med at tage ordet eller kampen for en sag, som jeg tror på. Mine første spæde skridt var som studenterpolitiker på universitetet i 90'erne, ligestillingspolitik og siden 2005 har jeg været partipolitisk aktiv.

Efter en del år med byrådspolitik tænker jeg, at den erfaring, som er høstet der, kan tages med ind i det landspolitiske. Jeg har stået i yderste led og forvaltet den velfærd, som der lovgives om på Christiansborg. Jeg har set blandt andet, hvad skolereformen har gjort ved vores folkeskoler, jeg har set konsekvenserne af den manglende fokus på småbørnsområdet.
Jeg tænker, at det er en styrke at have en god portion praktisk politisk erfaring med sig ind på Christiansborg og det sammenholdt med et ganske almindeligt liv som mor til tre børn og en erhvervskarriere i forsikringsbranchen gør, at der også er levet liv at trække på.

KONTAKT
E-mail: rikkemortensen@outlook.com
Tlf.: 21 49 99 58

OPSTILLET I
Nordsjællands Storkreds
- Egedalkredsen

TILLIDSHVERV

Medlem af Videnskabsetisk Komité under Region Hovedstaden 2018-Byrådsmedlem Egedal Kommune 2011-

CV

Studerende på Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation RUC 2018-
Forsikringsfuldmægtig Falck Global Assistance 2016-2018
Forsikringsfuldmægtig Tryg 2007-2016