Søren Bo Pedersen

''Jeg vil have en anstændig udlændingepolitik, en grønnere retning og uddannelsessystem, hvor ingen tabes på gulvet.''

Søren Bo Pedersen

''Jeg vil have en anstændig udlændingepolitik, en grønnere retning og uddannelsessystem, hvor ingen tabes på gulvet.''

Jeg drømmer om et Danmark, hvor der er plads til alle, som vil være en del af det danske samfund og tage de danske værdier til sig.
Jeg drømmer om et Danmark, hvor alle reelt har lige muligheder, og hvor dagligdagen ikke for nogen skal være en kamp om knappe ressourcer og knappe muligheder. Og så drømmer jeg om et Danmark, der tør tage ansvar ude i verden - både for verdens flygtninge og for klimaet og miljøet.

Jeg har været medlem af Radikale Venstre i 3 år, men jeg har aldrig og har stadigvæk ikke nogen ambition om at blive levebrødspolitiker. Mit fremtidsmål er at uddanne mig som psykolog og hjælpe andre mennesker, men jeg må bare også erkende, at der er brug for stærke politiske kræfter til at få skubbet Danmark i en ny retning, væk fra højrefløjens populisme. Og det vil jeg gerne være med til, for dét handler nemlig også om at hjælpe andre mennesker til at få et godt og værdigt liv med masser af muligheder. Derfor har jeg valgt at stille op til Folketinget.

Jeg kan byde ind med noget, som ikke alle andre kandidater kan, nemlig viden om hvad det vil sige at være ung i dagens samfund og ikke mindst indsigt i psykologi, og hvad der i det hele taget er vigtigt og essentielt for os som mennesker.

INVESTÈR I UDDANNELSE

De besparelser, som regeringen, Dansk Folkeparti og til dels også Socialdemokratiet har lavet på uddannelsesområdet skal rulles tilbage. Der er brug for, at vi investerer i uddannelse, frem for at spare på uddannelse under påskud af, at der kan og skal effektiviseres. Der er brug for, at uddannelserne har de fornødne ressourcer til at uddanne fremtidens arbejdsstyrke. Det gælder både ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne.

PAS PÅ VORES KLIMA OG MILJØ

Når det kommer til vores klima og miljø nationalt såvel som globalt, så mener jeg ikke, at vi skal gå på kompromis. Det er der simpelthen ikke råd til! Danmark skal gå forrest i den grønne omstilling. Det skal vi, fordi vi har alle de fornødne forudsætninger for at gøre det. Teknologisk er vi og vores virksomheder allerede nu med helt fremme. Derfor er der absolut ingen grund til at slække på ambitionerne for den grønne omstilling.

TAG INTEGRATIONEN ALVORLIGT

Når man i dag diskuterer integration, synes jeg alt for ofte, at der bliver talt, som om integrationen er en opgave, som det alene er statens opgave at løfte. Det synes jeg er helt forkert, for integrationen sker ude blandt befolkningen og bliver hjulpet på vej af kommunale indsatser. Det er her integrationsindsatsen skal fokuseres, så de flygtninge og indvandrere, der kommer hertil, bliver taget godt imod og får en fornemmelse af, hvilket land de er kommet til.

OM MIG

Jeg er 21 år og kommer fra Uldum. I 2017 dimitterede jeg fra Tørring Gymnasium, og efterfølgende arbejdede jeg et år på Tørring Skole som lærervikar og pædagogmedhjælper. Nu bor jeg i Aarhus, hvor jeg studerer Psykologi på universitetet. Jeg har tidligere været kasserer og næstformand i Radikal Ungdom Østjylland, og i 2017 stillede jeg op til Kommunalvalget og Regionsrådsvalget i hhv. Hedensted Kommune og Region Midt. Derudover sidder jeg i Radikale Venstres Hovedbestyrelse.

KONTAKT
E-mail: soerenbo@outlook.dk
Tlf.: 28 73 14 40

OPSTILLET I
Østjyllands Storkreds
- Hedenstedkredsen

TILLIDSHVERV

  • Medlem af Radikale Venstres Hovedbestyrelse
  • Kommunal- og Regionsvalgskandidat i 2017
  • Næstformand i Radikal Ungdom Østjylland, 2017-2018
  • Kasserer i Radikal Ungdom Østjylland, 2016-2017

CV

  • Psykologistuderende på Aarhus Universitet fra 2018
  • Mentor hos MentorDanmark siden 2016
  • Lærervikar og pædagogmedhjælper på Tørring Skole, 2017-2018
  • Student fra Tørring Gymnasium i 2017