Thomas Sloth

''Vi skal have Vestjylland på kortet - specielt når det gælder infrastruktur og turisme.''

Thomas Sloth

''Vi skal have Vestjylland på kortet - specielt når det gælder infrastruktur og turisme.''

Vestjylland har brug for mere opmærksomhed, så vi kan fortsætte vores vækst. Vi har et af landets laveste arbejdsløshedsprocenter, så nu er det tid til at få udviklet vores infrastruktur, så vores ansøgerfelt kan udvides.

Vestas, Arla og mange andre virksomheder har behov for en bedre infrastruktur, og det skal vi hjælpe dem med - helst igår.

Samtidig vil jeg sikre, at danske virksomheder kan få den arbejdskraft, de efterspørger. Fremtidens job vil kræve endnu flere kvalifikationer – både praktiske og akademiske. Ikke mindst i lyset af den 4. industrielle revolution, der kan betyde, at op mod 800.000 på det nuværende danske arbejdsmarked inden for de næste årtier automatiseres.

Derfor vil jeg og Radikale Venstre prioritere uddannelse og efteruddannelse og skabe bedre vilkår for, at vores virksomheder kan rekruttere kvalificeret international arbejdskraft. Endelig har jeg og Radikale Venstre blik for det potentiale, der ligger i vores mange selvstændige samt små og mellemstore virksomheder. Her vil vi bl.a. arbejde på at tilbyde ordninger, der kan løfte vidensniveauet, så de kan modernisere deres produktion og udvikle deres forretningsmodeller.

DANMARK I VERDEN

Danmark skal være et land, som de andre lande imponeres over.
Vi skal have verdens højeste serviceniveau, de største frihedsgrader til selv at bestemme og et fair, velstruktureret skatteniveau.
Vi skal kunne se os selv i øjnene om 50 år, og det gør vi kun, hvis vi tager ansvar for vores omverden og miljøet.

OM MIG

Jeg er kandidat for Radikale Venstre, idet jeg gerne vil have indflydelse på, hvordan Vestjylland kan få gavn af Folketingets beslutninger. Som person er jeg meget optaget af erhvervslivets vilkår for fortsat vækst, men i samspil med et solidt hensyn til miljøet.

Jeg er vestjyde helt ind til benet, og derfor vil et valg af mig betyde, at jeg ALDRIG glemmer, hvor jeg er valgt fra! Vi skal have Vestjylland på kortet - specielt når det gælder infrastruktur og turisme.

KONTAKT
E-mail: sloth90@live.dk

OPSTILLET I
Vestjyllands Storkreds
- Herning Nordkredsen
- Ringkøbingkredsen

TILLIDSHVERV

  • Brugerrådsmedlem hos Naturstyrelsen Vestjylland.
  • Formand for Radikale Venstre Ringkøbing Skjern.

CV

  • 2016 - nu: Fuldmægtig hos Gældsstyrelsen
  • 2015 - 2016: Vikariat hos FDF som ledelseskonsulent
  • 2012 - 2015: Studerende på Aarhus Universitet