Tom Brøcher Jakobsen

''Vi har brug for et Danmark, hvor alle bliver behandlet ordentligt, og hvor ingen skal føle, at de bliver sat uden for samfundet.''

Tom Brøcher Jakobsen

''Vi har brug for et Danmark, hvor alle bliver behandlet ordentligt, og hvor ingen skal føle, at de bliver sat uden for samfundet.''

Vi har brug for et nyt og bedre Danmark. Et Danmark, hvor alle bliver behandlet ordentligt og hvor ingen skal føle, at de bliver sat uden for samfundet. Hvis man ikke kan klare sig selv, skal man have hjælp - enten til igen at kunne klare sig selv, eller simpelthen bare hjælp.

Et bedre Danmark er også et Danmark, der hjælper de, der kommer til vores land for at søge beskyttelse og tage imod dem med åbne arme. Og vi har plads og råd til at tage imod kvoteflygtninge.

Et bedre Danmark er også et Danmark, der behandler de, der ikke skal være her ordentligt og respektfuldt. Hvis man er i Danmark på tålt ophold, har man også krav på at blive behandlet ordentligt.

Et bedre Danmark går i spidsen for kampen mod de menneskeskabte klimaforandringer.

Et bedre Danmark satser på uddannelse. En veluddannet befolkning er det bedste råstof for Danmark og er med til at sikre både stabilitet og udvikling.

ET ÅBENT DANMARK

Danmark er en handelsnation, og det kan vi kun forsætte med at være, hvis vi er åbne overfor de muligheder, omverdenen byder os. Det kræver, at vi deltager i det internationale samfund. At vi deltager i EU uden forbehold, så vi kan drage fuld fordel af det europæiske fælleskab. At vi fortsat deltager i FN og til fulde støtter og overholder de aftaler og konventioner, der aftales internationalt. Vi klarer os bedst når verden samarbejder og når vi åbner os mod omverdenen.

ET BEDRE DANMARK

Jeg ønsker et bedre Danmark, med flere i arbejde, indfødte såvel som indvandrere. Et Danmark, der bidrager mere til international forskning og teknologi, til kultur og kunst, til et bedre klima, til helbred og sundhed, til lighed og udvikling, til fred og stabilitet og til en bedre verden. At Danmark giver omverdenen indtryk af, at vi har et godt samfund med gode værdier, som man gerne vil samarbejde med og støtte. Danmark skal markedsføres, også gennem den udenrigspolitik vi fører.

ET TILLIDSFULDT DANMARK

Millimeterdemokratiet med utallige regler og kontrolforanstaltninger er en svøbe for vort velfærdssystem. Det binder ressourcer til kontrol og afrapportering, der istedet kunne bruges til varme hænder og service. Vi bør i højre grad fæste lid til, at det faglige personale kan foretage den rigtige vurdering. Mistænkeliggørelse af både borger og offentlige ansatte forhindrer en effektiv udnyttelse af de offentlige midler.

EN SOCIALLIBERAL ROYALIST

Jeg gik aktivt ind i politik som reaktion på den stigende fremmedfjendske debat, som jo desværre også har slået igennem i lovgivningen. Danmark er et åbent land med en åben økonomi og det skal det gerne blive ved med at være - også i fremtiden.
Vi har store udfordringer foran os for at bevare velfærdssamfundet. Det kan kun sikres gennem brede forlig, hvor der fokuseres på substansen i problemerne og løsningen af disse. Der skal også føres værdipolitik, men vi skal undgå, at nødvendige reformer tages som gidsler for at få gennemført symbolpolitik og partipolitiske mærkesager.

Jeg definerer mig selv som Social Liberal Royalist. Kontroversielt og selvmodsigende som en ægte radikal. Jeg er 57 år, er gift, har to børn og fire snart fem børnebørn.
Når jeg ikke arbejder, bruger jeg min fritid på golf eller i Løkken, hvor min hustru og jeg deler sommerhus med min svigerinde og svoger.

KONTAKT
E-mail: tom.broecher@gmail.com
Tlf.: 51 23 12 19

OPSTILLET I
Østjyllands Storkreds
- Randers Sydkredsen

TILLIDSHVERV

 • Kasserer, Radikale Venstre i Randers
 • Lægdommer, Vestre Landsret

CV

 • Principal Consultant, Danfoss, 2010 –
 • Research Director, Danfoss 2004 – 2010
 • Teamleader, Logstor A/S 2001 – 2004
 • Center Leader, Danfoss 1998 – 2001
 • Plastingeniør, FORCE Technology 1997 – 1998
 • Projektleder, Vink 1988 – 1997
 • Licentiatstipendiat, Aalborg Universitet 1985-1988
 • Civilingeniør, Aalborg Universitet 1980 - 1895
 • Student, Viborg Amts Gymnasium 1976 – 1979