Troels Jes Uldall Brandt

''Vi vil fjerne uddannelsesloftet og stoppe de årlige besparelser, der særligt rammer de små uddannelser i landdistrikterne.''

Troels Jes Uldall Brandt

''Vi vil fjerne uddannelsesloftet og stoppe de årlige besparelser, der særligt rammer de små uddannelser i landdistrikterne.''

Fra barnsben er jeg opdraget med, at hvis man vil have noget gjort, så er det bare om selv at gå i gang. Jeg er sjældent tilskuer længe ad gangen, og jeg søger indflydelsen for at påvirke tingenes tilstand.

Udviklingen af vores civilsamfunds strukturer ligger mig meget på sinde. Sjældent er det i vores bureaukratier, at vi finder nye spændende løsninger. Bombardementet af bekendtgørelser er konstant, og alt for sjældent er der et blik for at gøre arbejdsgangene anderledes og bedre eller reducere disse. Derimod har vi historisk en arv i form af andelsfællesskaberne, der kan støtte os i at gå nye veje i et velfærdssamfund under pres. Hermed at vi også er med til at skubbe på udviklingen vest for Valby Bakke.

UDDANNELSE HELE LIVET

Min erfaring fra højskoleverdenen har lært mig, at uddannelse er mere end bare vejen til et job. Uddannelse og dannelse kan ikke adskilles. Vi vil give alle unge et tilbud om ungdomsuddannelse i nærheden af deres hjem ved at sikre ressourcerne til det og give regionsrådene indflydelse på uddannelsesdækningen. Vi vil fjerne uddannelsesloftet, og vi vil stoppe de årlige 2 pct.- besparelser på uddannelserne, der særligt rammer de små uddannelser i landdistrikterne.

MERE GRØN HANDLING

Vores handlinger i dag er afgørende for vores børns fremtid, og derfor skal vi producere og forbruge grønnere. Efter mine ture til Kerala i Sydindien på eco-campus står det helt klart for mig, at bæredygtige løsninger ikke behøver være komplicerede. Det handler om gode vaner.

Danmark har meget viden på området, så lad os hæve den grønne overlægger og igen være dem, der leder verden. Med energiforligene i 2012 og 2018 har vi allerede taget et stort skridt, men vi skal holde fast i de høje ambitioner. Vi skal sikre, at vi i 2030 har både 100 procent grøn strøm og varme, og at udledningen af CO2 reduceres med 60 procent. Vi vil have et grønnere Danmark, hvor vi udnytter affaldets værdifulde ressourcer.

ET DANMARK I UDVIKLING

Vi skal støtte andre i at hjælpe sig selv. Det er et helt grundlæggende princip i min tilgang til det at være borger i et åbent velfærdssamfund. For at vi kan bringe Danmark fremad, kræver det, at vi er nok på arbejdsmarkedet til at skabe den velfærd, alle har brug for. Så vores virksomheder fortsat kan skabe økonomisk fremgang med kvalificeret arbejdskraft – ikke mindst i landdistrikterne. Det kræver åbne grænser og fri bevægelighed. Kultur er også et upåagtet vækstområde. I nye partnerskaber med det private erhvervsliv og offentlige myndigheder kan kultur bidrage med innovation og endnu ukendte løsninger.

ET DANMARK VI KAN VÆRE STOLTE AF IGEN

For ikke længe siden var der bred politisk enighed om, at ingen børn skulle vokse op i fattigdom, at ingen børn skulle spærres inde, og at ingen børn skulle skilles fra deres familier. Men sådan er dagens virkelighed ikke. Med indførelsen af kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timersreglen i 2016 er antallet af børn, der lever i fattigdom, eksploderet. Det er hjerteløs politik. Børn med liv og hverdag i Danmark bliver dømt uegnet til integration og vist ud. Børn på centre som Sjælsmark lever under kår, der tydeligt slår skår i både barndom og livet.

OM MIG

Mit politisk lederskab er trænet gennem mange år med et personligt lederskab, der skaber gode resultater. Jeg står midt i livet og har 25 års erfaring med fuldtidsbeskæftigelse bag mig, som lærer på Gerlev Idrætshøjskole og som forstander på Ringsted Produktionshøjskole.

En moderne politisk leder skal være garant for resultater og relationer. Jeg er fortaler for en politisk kultur, hvor alle gør hinanden gode, og det er i virkeligheden nøglen til gode holdpræstationer.

Min teoretiske ballast fra Forvaltningshøjskolen og RUC har skærpet min lederprofil. Mit skolepolitiske arbejde har bragt mig tæt på kommunale forvaltninger og på relevante ministerier, som medlem af to nationale ungdomsuddannelsesråd i København. Dermed er jeg blevet en øvet talsmand i et politisk og administrativt krydsfelt på lokalt og nationalt niveau.

Jeg kan stædigt og tålmodigt kæmpe både administrativt og politisk for en vigtig sag, og jeg åbner som regel døre i mange sammenhænge.

KONTAKT
E-mail: troels@rphs.dk

OPSTILLET I
Sjællands Storkreds
- Ringstedkredsen
- Slagelsekredsen

TILLIDSHVERV

 • Byrådsmedlem, Slagelse Kommune. Medlem af ØK og Kultur og Fritidsudvalget, 2017
 • Udpeget til Rådet for Ungdomsuddannelser, samt stedfortræder i Rådet for Erhvervsrettede Uddannelser, 2014
 • Bestyrelsesmedlem i Forum 100 procent, 2014
 • Formand for §17,4 udvalget Borgerdreven Innovation i Slagelse Kommune, 2014
 • Formand for Landudvikling Slagelse samt tidligere næstformand, 2014
 • Udsendt med Danida til Mitraniketan People’s College, Sydindien, 2013 samt 2003
 • Næstformand for Produktionsskoleforeningens forstanderkreds, 2006.
 • Medstifter og formand for Lokalrådet for Hashøj NV, 2005- 2018
 • Regionsrepræsentant for produktionsskolerne i det tidligere Vestsjællands Amt, 2004–2005

CV

 • 2003 Forstander Ringsted Produktionshøjskole
 • 2001-2003 Gerlev Idrætshøjskole, underviser og projektleder på lederuddannelsen.
 • 2000 Fritidskonsulent, Slagelse Kommune
 • 1995-1999 Gerlev Idrætshøjskole, underviser og projektleder på projektet internationale ungdomsuddannelse
 • 1993–1995 Ebeltoft Sports College
 • 1987 Vikar, Søndermarksskolen, Slagelse

 • 2012 Master i oplevelsesledelse, RUC
 • 2008 Diplomeksamen i offentlig ledelse, Danmarks Forvaltningshøjskole
 • 1993 Socialpædagog, Århus Socialpædagogiske Seminarium