Zenia Stampe

''Vi skal have alle med – både unge og ældre, stærke og svage, land og by, nye og gamle danskere. Lad os sammen bringe Danmark FREMAD!''

Zenia Stampe

''Vi skal have alle med – både unge og ældre, stærke og svage, land og by, nye og gamle danskere. Lad os sammen bringe Danmark FREMAD!''

Jeg er politiker. Men jeg er først og fremmest humanist. For jeg har aldrig været drevet af magtspillet på Christiansborg. Mit kald er min politiske overbevisning, og den handler om at forsvare fundamentale principper om frihed, retsstat og humanisme. De værdier er i disse år presset – men jeg fungerer fint i modvind. Jo stærkere mine værdier bliver presset, jo stærkere mærker jeg mit kald. Og det har aldrig føltes stærkere.

De kommende års politik skal blive historien om, hvordan vi genrejste vores stolte Danmark. Vi skal løse problemerne, men holde fast i værdierne. Vi skal vise verden, at de værdier rummer svar på nogle af de helt store problemer. SATS på natur og klima. SATS på integrationen. SATS på børnene. SATS på uddannelse for alle og i hele landet. SATS på forebyggelse og socialt arbejde. SATS på tilliden til vores ansatte. SATS på kulturen. SATS på velfærdssamfundet. SATS på det internationale samarbejde.

Vi skal have alle med – både unge og ældre, stærke og svage, land og by, nye og gamle danskere. Lad os sammen bringe Danmark FREMAD!

ET GRØNT OG HUMANISTISK DANMARK

Det går den forkerte vej i Danmark. Meget af det, der gjorde Danmark dejligt, er ved at blive ødelagt: De grønne ambitioner. Omsorgen for de svageste. Respekten for forskellighed. Retssikkerheden. Det internationale samarbejde. Vi skal søge tilbage til de værdier, der engang kendetegnede Danmark. Vi skal igen blive det grønne, humanistiske og retfærdige land, som hele verden beundrede. Vi skal huske, hvem vi er, mens vi bevæger os fremad.

OM ZENIA

Jeg er født og opvokset i Roskilde. Jeg er gift med Martin Lyngbo, som er teaterinstruktør. Sammen har vi Erika, Gotfred og Hartvig, men vores familie består også af min bonussøn, Tøger.
Jeg kæmper for det jeg tror på og jeg er ikke bange for at tage kampene.

KONTAKT
E-mail: rvzest@ft.dk

KAMPAGNEANSVARLIG
Sophie-Amalie Nielsen
E-mail: rvsoni@ft.dk
Tlf.: 61 62 35 89

OPSTILLET I
Sjællands Storkreds
- Næstvedkredsen
- Roskildekredsen

TILLIDSHVERV

  • Næstformand for Radikale Venstre 2008-2011.
  • Medlem af styrelsen for Dansk Ungdoms Fællesråd 2006-2008.
  • Formand for Radikal Ungdom 2003-2006.

CV

  • Fuldmægtig, Fornyelsesfonden, Erhvervs- og Byggestyrelsen, fra 2010 til 2011.
  • Innovationskonsulent, Innovationssekretariatet i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning, fra 2009 til 2010.
  • Bachelorkonsulent, Kommunernes Landsforening, 2008.